Coaching

Coaching heeft zijn waarde ruimschoots bewezen. Er zijn meerdere vormen van coaching, zoals loopbaancoaching, managementcoaching en coaching op competenties. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. U kunt tussentijds stoppen wanneer u niet uit de coaching haalt wat u ervan verwacht. Niet tevreden, geen rekening.

U bepaalt de plek waar de coaching plaatsvindt. Bij u in de organisatie of in mijn huis in de polder aan de rand van Rotterdam. Voordelen daar zijn rust, makkelijk vrij parkeren en mogelijkheid tot wandelend in gesprek te gaan in een uniek stilte- en broedgebied. Uiteraard is coaching via Skype, mail of andere moderne vormen van communicatie mogelijk.

Zowel individuen als groepen kunnen via coaching hun uitvoerend werk optimaliseren. Centraal staat het vergroten van de bekwaamheid om op resultaat te sturen. Ik denk graag mee op bestuurlijk niveau, management niveau en uitvoerend niveau.

Middel is persoonlijke verandering en ontwikkeling, waarbij de persoon in relatie met zijn werk wordt gezien. Ervaringsleren is het leermiddel bij uitstek. Bijvoorbeeld door aan de hand van onderstaand model uit Japan keuzes te maken en daarmee daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Coaching kan ook een stijl van leidinggeven zijn, waarbij het zelfstandig opereren van degene aan wie leiding wordt gegeven uitgangspunt is. Eigen verantwoordelijkheid en daarmee gepaard een intrinsieke motivatie zijn trefwoorden. Coaching appelleert aan initiatief, creativiteit en autonomie.

Zowel de organisatie als de individuele werknemer kan voor coaching kiezen. Tijdens een functioneringsgesprek geformuleerde leerdoelen zijn vaak  een goed uitgangspunt voor coaching.

Veel bedrijven en instellingen zetten het middel van coaching ook in om werknemers die te kampen hebben gehad met bijvoorbeeld psychologische problemen te begeleiden bij hun werk. Bij de eerste verschijnselen van burnout kan coaching preventief worden ingezet.

Ik werk vanuit een visie en ik ben in staat aan te geven waar vooruitgang kan worden geboekt. Ik heb inzicht in bedrijfskundige processen en ik ben bovendien vertrouwd met groepsdynamische en psychologische processen. Met als basis mijn werkervaring en mijn studie moderne letterkunde / taalbeheersing aan de RUL(1984), de opleiding tot geregistreerd coach en supervisor (1995) en opleider coaching en leersupervisor (2001), mijn master in management consultancy aan de EUR (2003) en vele kortere opleidingen, bied ik meerdere perspectieven. Profiel LinkedIn

Een actuele vraag bij veel organisaties is hoe een team van aansturing naar zelfsturing kan komen. Teamcoaching is dan een logische optie. Organisaties worstelen ook met de snelle veranderingen, de toenemende complexiteit van de mondiale werkelijkheid en de behoefte bij personeel aan zingeving en zelfsturing. Als het gaat om innerlijke transitie, leren loslaten, accepteren en in verbinding met jezelf en anderen komen, heeft het Boeddhisme veel te bieden. Daarom heb ik lezingen van de Dalai Lama in India bijgewoond over persoonlijke groei en leiderschap: “True leadership recognizes the inevitability of change” en “The best way for a ruler, is first of all to rule himself.” Tijdens een tiendaagse Vipassana meditatietraining in Dharamkhot in India leerde ik meer over mezelf dan tijdens alle studies daarvoor. Daarna in Nepal, Laos, Cambodja, India en Thailand kloosters bezocht en in gesprek geweest.

“Een collega bij Levi Strauss met ruime ervaring in coaching merkt op dat velen het mentale model van coaching ontlenen aan de sport: de spelers vertellen wat ze moeten doen en tegen hen schreeuwen door een megafoon. ‘Maar het wezen van coaching is juist luisteren’, zo meent zij. Een goede coach stelt vragen. Tachtig procent van de taak van een coach houdt in: mensen helpen voor zichzelf meer duidelijkheid te krijgen in de dingen die ze te zeggen hebben. […]
Men kan niets met vage beschuldigingen van ‘een slechte houding’ of ‘het lijkt alsof het je niets kan schelen’. Als de coaches daarentegen met hun precieze waarnemingen scénes opnieuw kunnen oproepen, kunnen de leiders alerter worden op hun gedrag, en leren zichzelf te corrigeren, ook als er geen coach aanwezig is.”

Uit: Peter Senge e.a., De Dans der Verandering. Schoonhoven, 2000.