Succesvol adviseren

Via internet vind je een schat aan informatie waarmee je via oefening een goede adviseur kunt worden. Dat levert je dan op:

  • je vakkennis wordt beter benut
  • je aanbevelingen worden vaker geïmplementeerd
  • je wordt eerder door de klant als partner gezien
  • je invloed neemt toe
  • je krijgt meer opdrachten
  • je netwerk breidt zich uit

Van adviseurs wordt meer gevraagd dan alleen hun vaktechnische deskundigheid. Klanten verwachten van hun adviseur een breed scala van professionele advieskwaliteiten; bijvoorbeeld op het gebied van kennistoepassing, product-innovatie, communicatie en samenwerking.

Succesfactoren voor effectief adviseren:

  • doeltreffende communicatie
  • inlevingsvermogen in de klant
  • periodieke zelfreflectie op de eigen kennis, kunde en houding

Adviseren is bijna nooit een logisch denkspel, maar bijna altijd een emotioneel proces. Als je niet leert de emoties van een cliënt te herkennen, daarmee om te gaan en daarop te reageren, word je nooit een effectieve adviseur. Net als bij onderhandelen speelt de relatie een cruciale rol.

In de techniek speelt deskundigheid een grote rol, maar met alleen procesadvisering kun je ver komen. Het is een zeer bruikbare aanvulling op inhoudelijke adviseren. Een advies kan inhoudelijk heel erg goed zijn, maar als de klant het advies niet omarmt, is je doel niet bereikt. Bij procesadvisering wordt ervan uitgegaan dat het inhoudelijk inzicht voor het grootste deel bij de klant zit.

Edgar Schein heeft zijn wereldberoemd geworden ideeën over procesadvisering samengevat in een tiental stappen, die hieronder beknopt zijn weergegeven:

1.Stel u altijd helpend op
a. luisteren / begrijpen / helpen / doen

2.Houd altijd voeling met de huidige werkelijkheid
a. wat gaat er in je zelf om als adviseur
b. wat gaat er in de klant om
c. wat speelt zich in de realiteit van de klant en het klantsysteem af

3.Leg uw onwetendheid bloot
a. wat weet je
b. wat veronderstel je
c. wat weet je niet

4.Alles wat u doet is een interventie
a. elke interactie levert diagnostische informatie op
b. elke interactie heeft gevolgen in het klantsysteem
derhalve: overweeg eerst en sta vervolgens achter elke interactie

5.De klant is eigenaar van het probleem en van de oplossing
a. breng een relatie tot stand die voor de klant helpend is
b. neem het probleem niet over
c. draag geen oplossingen aan, reik inzichten aan

6.Zwem met de stroom mee
a. respecteer het natuurlijke verloop
b. zet procesregie op om het toekomstige verloop te laten beïnvloeden door de klant zelf

7.De timing is cruciaal
a. bouw naar een momentum voor het brengen van een zienswijze, of het aandragen van opties en alternatieven
b. helpt de klant momentum op te bouwen voor zijn/haar interventies

8.Wees constructief opportunistisch met confronterende interventies
a. grijp het momentum (7) en breng interventies in
b. bouw voort op positieve zaken (sterktes / kansen en motivatie)

9.Alles levert gegevens op: fouten zijn onvermijdelijk
a. leer van fouten
b. onverwachte en ongewenste situaties blijven gebeuren

10.Stel bij twijfel het probleem aan de orde
a. bespreek je twijfels
b. benoem wat je ziet of vermoedt of denkt

Je wordt alleen een betere adviseur als je met bovenstaande punten oefent in de dagelijkse praktijk. Verzamel voorbeelden die onderbouwen dat je de theorie succesvol inzette. Die succesvoorbeelden kun je als bewijs van competentie gebruiken tijdens sollicitaties en verwerken in je digitale portfolio.

Professioneel interviewen

Een hulpmiddel bij het opstellen van een advies is een interview. In semester 2 is het afnemen van een interview voor dat doel onderdeel van de opdracht. Daarom hieronder nuttige informatie:

https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/4-tips-voor-een-professioneel-interview/

Zie ook:

Reflectieve vragen