Reflectieve vragen

In alle fasen van het adviestraject kunnen reflectieve vragen een belangrijke bijdrage leveren aan het genereren van betrokkenheid en het aanzetten tot reflecteren op het eigen verhaal. De vragen dragen bij aan het creëren van een zowel naar binnen als naar buiten gerichte onderzoekende houding.

Intern gerichte reflectieve vragen:

 • Wat wil ik bereiken?
 • Waar wil ik op gaan letten?
 • Wat wil ik gaan uitproberen?

Of vragen waarmee je reflecterend kunt terugblikken:

 • Wat wilde ik / de ander?
 • Wat deed ik / de ander?
 • Wat dacht ik / de ander?
 • Wat voelde ik / de ander?

Bewustwordingvragen zijn:

 • Hoe hangen de vragen en antwoorden samen?
 • Wat is de invloed van de situatie?
 • Wat betekent dat voor mij?
 • Wat is mijn ontdekking hierin?

Vragen die meer op nieuw handelen zijn gericht:

 • Welke alternatieven zie ik?
 • Wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
 • Hoe ga ik dat de volgende keer anders doen?

Vragen die naar aanleiding van werksituaties kunnen worden gebruikt:

Herkaderingsvragen of structureringsvragen:

 • Als het nu geen project was maar je werk, wat zou dat voor verschil maken voor je?
 • Als je dit voor een verzekeringsmaatschappij moest maken, zou je dan met andere aspecten rekening houden?

Onderscheid-verhelderende vragen:

 • Welke categorieën kun je hier precies in onderscheiden?
 • Wat is het belangrijkste probleem en wat het minste?

Normatieve vergelijkingsvragen:

 • Denk je dat je beter of slechter kunt dan je collega’s?
 • Werken jullie effectiever dan de andere afdeling?
 • Als je alleen deze opdracht had moeten doen, wat zou dan het verschil in uitkomst zijn?

Toeschouwersperspectief:

 • Hoe zou eenwerkgever hier naar kijken?
 • Hoe zou een adviseur hier naar kijken?
 • Hoe kijkt de klant hier waarschijnlijk naar?

Op de toekomst gerichte vragen:

 • Wat zou er gebeuren als je dat zou nalaten?
 • Wat denk je hiervan te kunnen gebruiken als we met een ander systeem gaan werken?
 • Wat zou je de volgende keer anders doen?

Ingebedde suggestievragen:

 • Als je deze theorie als uitgangspunt zou nemen; hoe zou dan je plan van aanpak eruit zien?
 • Als de vraag sterk terugloopt; is deze strategie dan nog haalbaar?

Procesreflectieve vragen?

 • Wat heeft naar jouw idee de samenwerking het meest bevorderd en wat het meest belemmerd?
 • Welke rol heb je gemist of vond je overbodig?
 • Welke bijdrage heb je zelf geleverd in de samenwerking en welk effect heeft dat gehad op de voortgang en de samenwerking?

 

Eén antwoord op “Reflectieve vragen”

 1. Beste Wim,

  Hartelijk dank voor je reflectieve vragen. Die hebben mij geholpen bij het maken van de opdrachten bij mijn DA opleiding.
  Super!!!
  gr, Farzi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *