Professionele vaardigheden semester 1 & 2

Onder deze link is Professionele vaardigheden semester 1 en 2, blok 1, 2 en 3 cursusjaar 2021 -2022 bij de opleiding Werktuigbouwkunde verwerkt. Wanneer je vanwege dyslexie of anderszins moeite hebt met lezen van alle opdrachten, kun je deze tekst eenvoudig via copy/paste in Word zetten en eventueel ook printen.

De onderwerpen zijn in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven vastgelegd in de zogenoemde Body of Knowledge and Skills (BOKS). Aandachtsgebieden die je op deze site vindt, zijn vormen van bedrijfscommunicatie, webpubliceren, adviseren en projectmatig werken. De onderdelen op deze website hangen nauw samen, daarom is gekozen ze op deze plek te verwerken. Dat is voor studenten overzichtelijker.  Bovendien is deze website voor studenten een voorbeeld van hoe een website als portfolio en digitale informatiebron kan worden benut.

Om de vaardigheden onder de knie te krijgen moet je individueel en zelfstandig aan de slag vanaf de eerste week. Lees de theorie en ga met de oefeningen en opdrachten aan de slag. Vragen kun je in de (online)lessen stellen. Je kunt tijdens de lessen ook feedback vragen op je digitaal portfolio en op de uitwerkingen van de opdrachten die je in je website onder de hoofdlink Professionele vaardigheden hebt uitgewerkt. Als je alles hebt verwerkt kun je via de mail of MsTeams om een beoordeling vragen. 

Maak in je website een aparte hoofdlink voor de opdrachten voor Studieloopbaanbegeleiding (SLB) en Professionaliseren. Onder de laatste hoofdlink kun je bijvoorbeeld de sub-links Bedrijfscommunicatie, Projectmatig werken en Adviseren verwerken. Docenten en werkgevers moeten je materiaal en je praktijkvoorbeelden makkelijk kunnen vinden.

Let erop dat je Professionele vaardigheden binnen de twee blokken in semester 1 moet afronden. Dat geldt ook voor de herkansingen. Als je niet met een V bent beoordeeld, mail dan een werkende link naar je portfolio uiterlijk in week 8 en 18 en de eventuele herkansing uiterlijk eind week 9 en 19 naar Dick de Waal.
Zonder je punten voor Professionele vaardigheden semester 1 en 2 kun je de propedeuse niet halen.


Opdrachten Professionele vaardigheden semester 1 blok 1

Start in de eerste week met de opdrachten: website, rapporteren, Engels, presenteren en bedrijfscommunciatie / persoonlijke communicatie. Laat tussendoor je resultaten zien.

Webpubliceren – bouw een digitaal visitekaartje
Bouw een eenvoudige eerste digitale portfolio. Je mag eigen webruimte gebruiken. maar werken met een aanbieder van gratis websruimte is ook prima. Bijvoorbeeld Weebly, WordPress.com of WIX.com. De vorm is ondergeschikt aan het doel en de inhoud, namelijk je verworven competenties met anderen delen. Je kunt ook zelf iets eenvoudigs bouwen en dat publiceren op een eigen hostingruimte.

Rapporteren – verwerk je projectverslag in je website
Vervaardig individueel het rapport dat je voor het project van dit blok moet schrijven met behulp van het boek Rapport over rapporteren en het bijbehorende raamwerk. Verwerk het als voorbeeld in je digitaal portfolio. Het gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om hoe je de eisen uit het boek toepast wat structuur, vormgeving en taalgebruik betreft. Voor eind week 6 moet in ieder geval de inleiding en een deel van de hoofdstukken op je website staan.
Alle informatie en materiaal vind je onder de hoofdlink Rapporteren.

Presenteren – verwerk een spreekschema in je website
Bestudeer de theorie over Presenteren  en vervaardig een spreekschema voor de presentatie van het project waar je dit blok aan werkt. Doe alsof jij degene bent die de opbrengst van het project bij een werkgever moet presenteren. Verwerk dat schema in je digitaal portfolio. Later in de opleiding kun je wellicht voorbeelden van geslaagde presentaties laten zien. Zie de informatie op deze site bij Presenteren onder de hoofdlink Bedrijfscommunicatie. Daar vind je ook en template in Word voor een spreekschema.

Engels – verwerk een deel van je rapport in het Engels
Vervaardig individueel van het rapport over de analyse van het zelfgekozen product en de davit ook delen in het Engels. Gebruik het Engelse raamwerk en het Engelse voorbeeldrapport. ‘Vertaal’ in ieder geval de inleiding, de samenvatting en de conclusie. Zie onder de hoofdlink Rapporteren op deze website het Engelse raamwerk en voorbeeldrapport. Hang het rapport in je portfolio.

Verwerk hoe je de onderstaande theorie succesvol toepast
Bestudeer ook onder de link Bedrijfscommunicatie de onderdelen Bedrijfscommunicatie en Persoonlijke communicatie. Ga met die kennis  aan de slag in je dagelijkse praktijk. Lees ook de korte lesblogs. Verwerk in je website minimaal twee succesvolle en vooral concrete voorbeelden van hoe jij  die inzichten en tips in de praktijk brengt. Je toont de werkgever op die manier dat je competent bent op het gebied van professioneel gebruik van communicatie.

Nogmaals: ga onmiddellijk met de opdrachten aan de slag. Leren door te doen.

Ook Einstein was van mening dat je van luisteren naar een docent niet veel leert:
“I never teach my students, I only attempt to provide the conditions in which they can learn”
“The only source of knowledge is experience. Information is not knowledge.”
“Genius is 1% talent and 99% percent hard work.”

Je hebt de website de komende vier jaar nodig voor Studieloopbaanbegeleiding (SLB) en voor andere vakken. Je hebt de punten voor Professionele vaardigheden in blok 1, 2 en 3 nodig voor je propedeuse. Zonder website kun je ook de punten voor SLB niet halen. Je mag elkaar helpen.

Werkwoordspelling
In een les wordt het algoritme voor ww-spelling uitgelegd. Bestudeer dat zelfstandig en doe de oefeningen op deze website onder de link Rapporteren het Algoritme voor werkwoordspelling,
In een les wordt ook een proefdictee gegeven en besproken. Je krijgt in blok 2 drie kansen om in drie zinnen nul fouten in alleen de spelling van werkwoorden te halen. In de volgende zin zitten bijvoorbeeld drie fouten die je er met het algoritme uit kunt halen. ‘De technicus word geroemt omdat hij zijn werkwoordspelling beheersd.’ Zie ook de YouTube-lessen op deze website.

Als de website klaar is en je hebt voor rapporteren, persoonlijke communicatie en presenteren een concreet succesvol voorbeeld verwerkt van hoe jij een en ander toepast in de praktijk, kun je mij de werkende link ter beoordeling in de les laten zien of mailen: Dick de Waal.

Praktijkvoorbeelden van succesvolle websites.

Samenvattend: Kies een kant en klare website. Maak twee hoofdlinks Professionaliseren en SLB. Verwerk onder Professionaliseren een rapport en een spreekschema voor presenteren. Verwerk ook de drie kleinere deelopdrachten bedrijfscommunicatie, persoonlijke communicatie en Engels.

Opdrachten Professionele vaardigheden semester 1 blok 2

Optimaliseer waar nodig je proefrapport naar keuze in je digitaal portfolio. Zorg dat het aan alle eisen uit het boek Rapport over rapporteren voldoet. De opdracht wordt strenger dan in blok 1 beoordeeld op structuur, vormgeving en taalgebruik. De opleiding wil namelijk dat jullie projectverslagen, stageverslagen en afstudeerwerkstukken zowel inhoudelijk als rapportagetechnisch fraaie visitekaartjes zijn. Voor presenteren moet je spreekschema in beide kolommen goed zijn uitgewerkt.

In de week van maandag 16-11 krijg je tijdens de les een proeftoets ww-spelling. In de week/les erna krijg je tijdens de les een eerste kans om er vanaf te zijn.  In de lessen daarna is er tweemaal een herkansing.
In blok 1 werd het algoritme voor ww-spelling op deze website uitgelegd (zie ook de pagina’s daarover in het boek Rapport over rapporteren). Bestudeer dat zelfstandig en doe de oefeningen op deze website onder de link Rapporteren het Algoritme voor werkwoordspelling,
Samenvattend: je krijgt in blok 2 drie kansen om in drie korte zinnen nul fouten in alleen de spelling van werkwoorden te halen. (Vanwege Covid wordt deze toetsing naar blok 3 verplaatst.)

Vergaderen, onderhandelen en conflicthantering
Het thema  van dit blok is Samenwerken. Verwerk de theorie, zoals je geleerd hebt in blok 1, onder de hoofdlink Professionaliseren. Verwerk de theorie over vergaderen, onderhandelen en conflicthantering in je digitaal portfolio. Een werkgever wordt pas enthousiast als je niet alleen de theorie kort weergeeft, maar ook je verworven competenties op die gebieden onderbouwt met concrete succesvolle voorbeelden. Pas daarom de theorie toe in je dagelijkse praktijk en verzamel overtuigende voorbeelden van hoe je er succes mee hebt. Onder de links vind je relevante literatuur. Die moet je zelf bestuderen. De theorie wordt voor een groot deel in de les behandeld. Kijk bij elkaar hoe de theorie kort is samengevat en vooral welk voorbeeld er is gebruikt om een werkgever te laten zien dat je bijvoorbeeld professioneel vergadert en onderhandelen.

Zorg ervoor dat je website steeds beter voldoet aan alle eisen in het boek. Dit moet uiteindelijk een fraai digitaal visitekaartje opleveren waar een werkgever enthousiast over wordt.

Maak een profiel aan op LinkedIn en link daarin naar je website. Maak ook een link vice versa van je website naar LinkedIn. Het is handig voor al je social media dezelfde naam te hebben. Het meest professionele is je eigen naam in combinatie met een goede profielfoto. Via Google vind je veel tips om LinkedIn optimaal voor je op te bouwen network kunt benutten.

Projectmatig werken:

Bestudeer de volgende stukken in het boek Projectmatig creëren:
• Voorwoord
• Hoofdstuk 1 t/m 5
• Hoofdstuk 8
• Hoofdstuk 18

Het is een zeer waardevol boek dat je jaren kunt gebruiken. Als je het te duur vindt, kun je via Google zoeken op bijvoorbeeld  de samenvatting van hoofdstuk 1 of 18. Daar staat bruikbare theorie in die je in je website kunt weergeven. Haal er dus voor de dagelijkse praktijk nuttige zaken uit en ga daar daadwerkelijk mee aan de slag. Oefening baart kunst. Als je bij herhaling bepaalde theorie succesvol in de praktijk hebt gebracht kun je het als verworven competentie in de digitaal portfolio opnemen. Je moet minimaal twee stukjes theorie met daaronder een voorbeeld in je portfolio verwerken.  Bijvoorbeeld het algemene model uit hoofdstuk 1 en een kernkwadrant uit hoofdstuk 18. Geef een korte een samenvatting van de theorie uit het boek of kopieer een model en geef daaronder concrete voorbeelden van hoe je dit in de praktijk succesvol toe hebt gepast.

Laat je website en de daarin verwerkte opdrachten tijdens de les beoordelen. Tijdens de lesuren kun je ook vragen stellen en tussentijdse feedback vragen. Als je niet tijdens de lessen bent beoordeeld, moet je een werkende link mailen naar Dick de Waal met het verzoek te worden beoordeeld voor blok 2 semester 1. De deadline (dodelijke grens) voor je eerste kans is vrijdag om 24.00 uur in week 8. Ik mail zo snel mogelijk of het een V is. Zo niet dan moet als herkansing de aangepaste werkende link voor zondag 24.00 uur in week 9 worden gestuurd. Je kunt niet herkansen in het blok erna!

Opdrachten Professionele vaardigheden semester 2 blok 1

De opdrachten moeten absoluut binnen dit eerste blok van semester 2 worden afgerond. Er zijn geen lessen en herkansingen in blok 4! Ik ben vanaf 23 april plus de zomervakantie grotendeels in het buitenland en dan niet bereikbaar. Voorkom daarom door tijdig inleveren een herkansing een jaar later of op termijn een negatief bindend studie advies.

Gekoppeld aan het project ‘Pompen’ in semester 2 is Adviseren het belangrijkste nieuwe onderdeel. Bestudeer de informatie onder de hoofdlink Adviseren. De theorie wordt in de les behandeld. Ook hier geldt weer dat je de kern van de theorie (de tien tips procesadvisering) in je digitaal portfolio moet verwerken en voorzien van succesvolle praktijkvoorbeelden waarmee je onderbouwt dat je competent bent op dit punt. Een werkgever moet enthousiast over je praktijkvoorbeelden worden, dat lukt alleen als je de theorie en het voorbeeld goed koppelt.

Bij semester 1 schreef ik al:  Maak een aparte hoofdlink voor de opdrachten voor Studieloopbaanbegeleiding (SLB) en Professionaliseren. Onder de laatste hoofdlink maak je de sub-links Bedrijfscommunicatie, Projectmatig werken en Adviseren. Docenten en werkgevers moeten je materiaal en je praktijkvoorbeelden makkelijk kunnen vinden.

In de studiewijzer bij het project ‘Pompen’ staan de hoofdcompetenties: onderzoeken, adviseren, ontwerpen en realiseren. Om binnen je organisatie succesvol te zijn moet je als ingenieur mensen onder je, naast je en boven je professioneel kunnen adviseren. Daarnaast moet je uiteraard buiten het bedrijf alle stakeholders, maar vooral de klant, zo kunnen adviseren dat ze enthousiast worden over je aanpak en je product.

Door de opwarming van de aarde neemt het waterprobleem wereldwijd elk jaar toe. Je werkt aan een product dat wereldwijd levens kan redden en het leven van veel mensen kan verbeteren. Denk aan pompen op zonne-energie in steeds droger wordende landen. Je moet daarom niet alleen nu een goede pomp ontwerpen en bouwen voor een polderdak in Nederland, maar ook nadenken over varianten van deze pomp met andere doelen. Je moet in de beroepspraktijk je ontwerpen en producten in binnen- en buitenland kunnen ‘verkopen’. Je moet de opdrachtgever en gebruiker ook professioneel kunnen adviseren over jouw pomp en hoe die het beste kan worden ingezet. Daarbij gebruik je de theorie op het gebied van adviseren, argumenteren, interviewen en verkopen van ideeën en producten. Inleven, afstemmen en meedenken zijn even belangrijk  als goedkoop, robuust, onderhoudsarm, duurzaam en simpel.

De opwarming van de aarde is niet bepaald het enige enorme probleem dat de mens veroorzaakt. We zitten ook midden in een door mensen veroorzaakte pandemie. De mens veroorzaakt bovendien een nog groter probleem, namelijk het verdwijnen van de biodiversiteit. Veel komt voor uit onvoldoende respect voor dieren, planten en de dingen om ons heen. Een goede ingenieur kiest voor duurzaamheid vanuit respect voor alles. Een moderne ingenieur denkt niet meer vanuit de scheiding subject – object. Veel voorbeelden vind je hier: https://theparliamentofthings.org/

Uiteraard gebruik je ook het boek Projectmatig Creëren weer. Bijvoorbeeld hoofdstuk 23 leent zich goed om een voor een werkgever overtuigend voorbeeld aan te koppelen en te laten zien dat jij de theorie succesvol toepaste tijdens dit project.

Zet in dit laatste derde blok van het eerste jaar ook alsnog puntjes op de i wat betreft:

 • De uitstraling, de werking en de inhoud van je website. Zorg voor een fraaie werktuigbouwkundige uitstraling en een heldere navigatie. Verwerk de verplichte informatie zodanig dat bezoekers niet hoeven te zoeken. Een werkgever moet enthousiast worden over de vorm en de inhoud van je digitale visitekaartje.
 • De opdrachten voor communicatie. Overtuig een potentiële werkgever dat je op de verschillende onderdelen daadwerkelijk competent bent. Concrete voorbeelden overtuigen het beste. Onderbouw met harde successen dat je de verschillende competenties hebt verworven. De verworven competentie Rapporteren onderbouw je met een link naar een rapport dat aan de eisen uit het boek voldoet. Presenteren onderbouw je met een professioneel spreekschema of een link naar YouTube. Bij onderhandelen kun je een concreet voorbeeld geven van hoe je bijvoorbeeld de Harvard-methode tijdens een project succesvol hebt toegepast. Positieve feedback van anderen op je verworven competenties is ook overtuigend. Laat een werkgever zien wat jij kan, wat jij als mens en als ingenieur te bieden hebt. Vraag commentaar aan anderen op je site. Pretesten is de manier om je communicatieve boodschappen professioneel en maximaal publiekgericht te krijgen. Alleen mijn theorie weergeven met daaronder een algemeen verhaaltje volstaat voor blok 3 niet meer.

Nieuw in dit blok:

 • Voeg in dit blok de onderdelen Adviseren en Argumenteren toe. De theorie vind je onder cursusmateriaal en het model wordt in de les uitgelegd en toegelicht. Pas het model in de praktijk toe en verwerk in je portfolio een voorbeeld hoe je er succesvol mee bent geweest. Om tot een goed advies en product te komen is een zorgvuldige diagnose cruciaal. Onderdeel daarvan is een interview met de klant/opdrachtgever. Het stellen van de juiste vragen is een vak op zich. Dit wordt in de les besproken en geoefend. Zie ook Reflectieve vragen. Verwerk je aanpak voor het interview in je portfolio.
 • Relevante onderdelen uit het boek Projectmatig Creeren. Lees nogmaals zelfstandig de hoofdstukken 1 t/m/ 8 en 15, 16, 18 en 23. Een en ander wordt in de les toegelicht. Haal de voor een toekomstig projectingenieur relevante krenten uit de pap. Eind blok 3 bevat je website bruikbare theorie uit tenminste drie hoofdstukken zoals een schema, een model of een opsomming. Geef daaronder aan hoe je de theorie succesvol toepast in de praktijk. Gebruik in ieder geval ook iets hoofdstuk 23. Als het goed is heb je vanuit blok 2 al 2 van de vereiste 3 stukje theorie plus praktijkvoorbeeld.
 • Verwerk de hoofdlijnen uit de video Selling in je website en koppel daar ook een praktijkvoorbeeld aan. De video is in de les getoond. Hier vind je ook informatie. Je mag ook andere theorie over verkooptechniek gebruiken in je praktijkvoorbeelden. Dit is de samenvatting van de theorie die in de video van voorbeelden wordt voorzien:
  Part 1: Research.
  > Onderzoek de klant; wat wil de klant, waar houdt de klant van?
  > Weet wat je verkoopt; ken ook andere producten.
  > Wat is de relatie met de klant; Zijn er goede/slechte ervaringen?
  Part 2: Objectives.
  > Stel een reëel doel.
  > Bereid alternatieven voor.
  > Verkopen is niet het enige doel, informatie inwinnen over klanten mag ook.
  Part 3: Ask questions.
  > Gebruik open vragen (wie, wat waarom, hoe)
  > Neem zelf de leiding; beantwoord vragen met wedervragen.
  Part 4: Explain the benefits.
  > Kijk vanuit het perspectief van de klant.
  > Kijk naar de behoeften van de klant.
  Part 5: Meet objections.
  > Voorkom gediscussieer.
  > Vat opmerkingen niet persoonlijk.
  > Wanneer men bezwaren heeft, kan dat interesse betekenen.
  > Wanneer je iets moet toegeven, relativeer/compenseer dit positief.
  > Probeer bezwaren concreet te krijgen.
  Part 6: Closing the deal.
  > Let op signalen van de klant, zoals positieve aspecten bevestigen.
  > Wanneer je de verkoop gesloten hebt, geef geen nieuwe informatie.

Samengevat voor blok 3: Verwerk in je website de in les 1 behandelde theorie op het gebied van argumenteren en koppel daar een  praktijkvoorbeeld van jezelf aan. Doe hetzelfde met de in les 2 behandelde theorie op het gebied van adviseren (de 10 tips procesadvisering) inclusief interviewen, de video/theorie op het gebied van het verkopen van je ontwerpen (selling) en producten uit les 3 en minimaal 3 hoofdstukken uit het boek (in ieder geval hoofdstuk 23) zoals ook in de les behandeld. Loop de opdrachten van blok 1 en 2 nog na. Een werkgever moet enthousiast worden over alle praktijkvoorbeelden in je website.

Neem geen praktijkvoorbeelden van anderen over. Dat wordt als fraude beschouwd en geeft een hoop gedoe. Je mag elkaar wel helpen met de website en het weergeven van de theorie. De praktijkvoorbeelden waarmee je onderbouwt dat je de theorie succesvol kunt toepassen, moeten echt van jezelf zijn.

In alle gevallen geldt dat een werkgever alleen overtuigd wordt door concrete en liefst succesvolle voorbeelden van hoe je de theorie in de praktijk hebt toegepast. Je hebt dan onderbouwd dat je competenties daadwerkelijk hebt verworven. Houd je website klein en licht door afbeeldingen te comprimeren. Voor een fraai en inhoudelijk ovetuigend digitaal visitekaartje geldt ‘Less is more’. Zie ook de praktijkvoorbeelden.

In week 7 kun je jouw link naar mij mailen als je in de eregalerij van beste tien websites wilt komen. De eerste krijgt een prijs. Verwerk komende jaren in je site ook vakinhoudelijke competenties en onderbouw die met bijvoorbeeld een succesvol afgesloten project.

Los van dit vak moet je ook voor SLB een POP, PAP, 360-graden feedback, en deelopdrachten als SWOT en kernkwadranten op professionele wijze in je website onder de hoofdlink SLB verwerken. Zie daarvoor de cursus Studieloopbaanbegeleiding Werktuigbouwkunde op Blackboard van de HHS.

Succes ermee,

Dick de Waal

Nogmaals: Alles moet voldoende zijn voor het einde van blok 3. Herkansingen binnen het blok. Lever uiterlijk zondag 4 april 24.00 uur je materiaal in. Herkansing uiterlijk zondag 18 april 24.00 uur. Je kunt dit laatste blok van Prof 1, 2 en 3 vanaf lesweek 4 tijdens de lessen je opdrachten laten aftekenen.

In blok 4 ben ik vanaf april onbereikbaar. Er zijn in blok 4 geen herkansingen voor semester 2 blok 3! Ook niet alsnog voor Professionele vaardigheden semester 1 blok 1 en 2.

Zonder de punten voor Professionele vaardigheden en voor SLB kun je de propedeuse niet halen en zonder die punten krijg je uiteindelijk een negatief bindend studieadvies!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *