Opdrachten

Overkoepelende opdracht

Stel een schrijfportfolio samen waarmee je een werkgever enthousiast kunt maken. De portfolio bevat in ieder geval een professioneel rapport, een zakelijke brief, een betoog in de vorm van bijvoorbeeld een column of een ingezonden brief, een wervende brochure, een enthousiasmerende webtekst en een ijzersterke open sollicitatiebrief met bijbehorend curriculum vitae. Met die laatste opdracht kun je een goede stageplaats, een leerzame afstudeerplek of een goede baan realiseren. Een interessant en goed leesbaar artikel is uiteraard ook geschikt om je visitekaartje mee af te geven.

Je kunt de portfolio naar keuze met andere vormen van schriftelijke communicatie uitbreiden, zoals een offerte of een memo.
Tijdens de module moet je alles wat je produceert in je dossier bewaren. Ook de eerste slechte versies of een voorlopige inleiding of een conceptbrief. De door ons gecorrigeerde teksten moet je ook bewaren. Je wordt alleen beoordeeld als je naast de eindversies alle concepten en verbeterde versies inlevert. Dit heeft voor jullie als voordeel dat je goed kunt zien hoe je schrijfvaardigheid zich heeft ontwikkeld en dat je echt leert van je fouten en van onze correcties en suggesties. Het voordeel voor ons is dat wij goed kunnen beoordelen of je voldoende tussentijds hebt aangeboden en hoe je schrijfvaardigheid zich heeft ontwikkeld.

Houd los van het schrijfdossier per week een bondig en concreet verslagje van je werkzaamheden bij. Je beschrijft kort wat die week bestudeerd hebt, welke oefeningen je hebt gedaan en wat je geschreven hebt. Aan het einde  van het procesverslag verantwoord je in een tabel de 3*28 uur die je voor deze module in jezelf moet investeren. Kortom, houd vanaf de eerste les bij hoeveel tijd je besteedt aan het lezen van de theorie, het doen van de oefeningen en het uitvoeren van de opdrachten.

Je wordt beoordeeld op de producten in je schrijfportfolio en op het procesverslag. Daarnaast moet je voldoende aanwezig zijn geweest en positief hebben geparticipeerd. De eerste drie lessen zijn verplicht, omdat daarin belangrijke theorie wordt behandeld. Van de zeven lessen mag je er hooguit twee missen.

Hoofdopdracht rapporteren

Bestudeer het boek Rapport over rapporteren en de bijbehorende link. Download het raamwerk  en vervaardig daarmee een professioneel rapport dat aan alle eisen uit het boek voldoet. Het onderwerp is naar keuze, maar moet aansluiten bij je vakgebied. De opdracht wordt in de les uitvoerig toegelicht.

Het rapport moet tijdens de lesweken groeien. Start in week 1 met de inleiding en voorwoord. Je bent verplicht tussentijds het groeiende rapport ter beoordeling aan te bieden. Je ontvangt dan feedback op de structuur, de vormgeving en het taalgebruik. Je mag naast het rapport ook werken aan een korter verslag naar keuze. Bijvoorbeeld een projectverslag voor je opleiding.

Hoofdopdracht taalvaardigheid

Bestudeer het hoofdstuk over schrijven in Rapport over rapporteren. Pas de theorie toe op de schrijfopdrachten waar je in het kader van je opleiding jezelf mee kunt profileren. Lever de opdrachten op papier in. De volgende les krijg je de opdrachten voorzien van commentaar terug. Als de opdracht aan alle eisen uit het boek voldoet, kun je de tekst in je schrijfportfolio opnemen.

Deelopdracht Argumenteren

Bestudeer het argumentatiemodel dat je ook bij het cursusmateriaal vindt. Vul het model in met een voorbeeld uit je dagelijkse praktijk. Werk het vervolgens uit tot een schriftelijk betoog. Bijvoorbeeld in de vorm van een column of een ingezonden brief. Zoek op internet aanvullende informatie over het opzetten en schrijven van een betoog.
Lever het betoog in tijdens de les. Je ontvangt de volgende les feedback op overtuigingskracht en taalgebruik.

Deelopdracht Open sollicitatiebrief + CV

Bestudeer de informatie onder Solliciteren op werk.nl. Het schrijven van een goede open brief wordt in de les besproken. Schrijf een overtuigende open sollicitatiebrief. Lever die samen met een professioneel CV in tijdens de les. De volgende les krijg je feedback. Onder de link oefenmateriaal vind je de bij de les horende powerpoints.

Deelopdracht Webtekst

Bestudeer de theorie over het schrijven van webteksten in het boek. Schrijf een bij je beroepspraktijk aansluitende webtekst en lever die in. De volgende les ontvang je de van commentaar voorziene tekst terug.

Overige deelopdrachten

Schrijf teksten naar keuze. Bijvoorbeeld een artikel, brochure of offerte. Lever deze teksten in tijdens de les. Je ontvangt daar feedback op.

Opdrachtenschema per week

Vanaf de eerste les moet iedereen aan de slag met de verschillende opdrachten. Je levert elke les materiaal in. Dat krijg je een week later terug met bijgeschreven commentaar. Je moet 8.4 uur per week aan de module besteden. Uiteraard worden al die opdrachten in de lessen toegelicht.

Je leert alleen beter te schrijven door het te doen, net als bij bijvoorbeeld tennis. Zoals hierboven al beschreven moet je jouw werkzaamheden en uren bijhouden in een kort procesverslag. Je mag meer uren per week maken, je kunt dan bijvoorbeeld in week 8 klaar zijn. De uiterste inleverdatum is eind week 10.

Elk blok is er wel een student die door bijvoorbeeld een gecrashte harde schijf alles kwijt is. Maak een dubbele back-up! Bijvoorbeeld via usb-stick en in de cloud bij bijvoorbeeld Skydrive van Microsoft.

In de eerste les wordt deze cursus besproken en er wordt informatie over het boek Rapport over rapporteren en de website bij het boek verstrekt. We behandelen ook een aantal veel door studenten gemaakte fouten. Je moet in les twee een voorlopige Inleiding en Voorwoord op papier inleveren. Daarvoor moet je in het boek de informatie daarover (Voorwoord, Inleiding en Hoofdstuk 1) zelf doornemen. Ook lees je zelf het hoofdstuk over schrijven in het boek goed door. Het onderwerp is naar keuze. We bespreken dat in de les. De eerste week ben je een groter deel van de 8.4 uur bezig met lezen dan schrijven. De weken erna is dat andersom.

In les 2 wordt de Powerpoint bij het boek doorgenomen. Je krijgt feedback op het ingeleverde materiaal. De informatie over webschrijven in het boek wordt ook toegelicht. De opdracht voor les 3 is het verbeteren van het voorwoord en de inleiding en het schrijven van een eerste hoofdstuk van een professionele rapport. Ook moet in les 3 een webtekst als concept op papier worden ingeleverd. Er wordt in de les ook weer aandacht besteed aan door studenten gemaakte fouten.

In les 3 wordt de sollicitatiebrief behandeld. Op basis van de les en het lesmateriaal schrijf je een open brief met bijbehorende cv. Daarnaast worden populaire taalproblemen besproken. Je levert volgende week de brief plus cv in.

In les 4 wordt de Powerpoint over leestekens behandeld en er wordt aan de hand van een proefdictee een algoritme voor werkwoordspelling gedemonstreerd. Je maakt kennis met ‘t sexy fokschaap.
Het schrijven van een zakenbrief wordt behandeld. Uiteraard ga je zelf met behulp van de theorie een zakenbrief schrijven. Die lever je de volgende les in. Je werkt verder aan het rapport en je optimaliseert de webtekst.

In les 5 wordt het schrijven van een betoog behandeld aan de hand van een argumentatiemodel dat in de les wordt besproken.. In les 6 moet het door jou ‘ingevulde’ model worden ingeleverd. Het is de bedoeling dat je daarna voortdurend bezig bent met schrijven, feedback vragen en herschrijven. Er ontstaat dan een professioneel schrijfportfolio waarin alle opdrachtteksten wat inhoud en vorm betreft fraaie visitekaartjes zijn.

In les 6 krijg je feedback op het argumentatiemodel. Er wordt besproken hoe je het model omzet naar een overtuigende tekst. Er wordt een proefdictee afgenomen op het gebied van ww-spelling (algoritme p. 82 van het boek). In de les moet je fouten uit een aantal door ons verstrekte zinnen kunnen halen op basis van de theorie die tot nu toe is verstrekt en behandeld.

In les 7 wordt aanvullende theorie op het gebied van alinea’s en zinnen besproken. Het definitieve dictee werkwoordspelling wordt afgenomen. Als je voldoende hebt geoefend met het algoritme, heb je een 10!

Les 8 is spreekuur. Je kunt voor de laatste keer ingeleverd materiaal ophalen. Studenten die aan de 84 uur zitten kunnen hun materiaal al ter beoordeling inleveren.

Lesweek 9 en 10: Als je aan de 84 uur zit kun je in week 9 of 10 je schrijfportfolio plus procesverslag op papier inleveren. De dodelijke grens is vrijdag 17.00 uur in week 10. Wij moeten de werkstukken 5 jaar bewaren. Zorg zelf voor een back-up.

Uiteraard moet je ook aan de slag met de verschillende oefeningen die steeds in de les worden uitgereikt. Herlees cursus 1 en 2 in het boek regelmatig en leer het algoritme voor werkwoordspelling uit je hoofd. Bekijk ook zelf af en toe nogmaals de Powerpoints die in de lessen zijn gebruikt. Vergeet niet je procesverslag en je uren vanaf de eerste les bij te houden. Via de links in deze cursus kun je extra oefenen. Via Google kun je ook veel extra oefenmateriaal vinden. Je leert alleen beter schrijven door het volgens de in het boek besproken strategie te doen. Oefening baart kunst!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *