Leerstijltest en leerstijltips

Deze test heeft tot doel meer te weten te komen over je leergewoonten. De test is niet een vaststelling van hoe groot je vermogen tot leren is; de uitkomst geeft een indicatie van de wijze waarop je gewoon bent problemen op te lossen, c.q. te leren. Het is een diagnostisch, geen waarderend instrument. Bovendien bevat de test veel tips om beter te leren leren.

Mensen verschillen nogal in de wijze waarop zij leren en problemen oplossen. Het eerste deel van de test verschaft persoonlijk inzicht. Het tweede deel bevat veel nuttige suggesties om je leerstijl aan te scherpen en andere leerstijlen te ontwikkelen.

In een leerproces dat je gezamenlijk met anderen volgt, werkt het bevorderend wanneer de groepsleden zicht hebben op hoe hun stijlen overeenkomen en verschillen. Je kunt daarmee dan rekening houden en waar nodig ondersteuning bieden. Er treedt meer synergie op en onnodige conflicten worden voorkomen.

Je kunt ook persoonlijk leerdoelen uit deze test halen. De resultaten kun je bijvoorbeeld verwerken in een digitaal portfolio of een sollicitatiebrief.

Bekijk of download de volledige test:

pdficon_small Leerstijltest en leerstijltips

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *