Leeropdracht solliciteren

Nota bene: Continu is bereid een gastcollege te verzorgen over het vinden van de perfecte stageplek, afstudeerplek en baan. Uiteraard is jullie aanwezigheid verplicht tijdens die les op woensdag 10 maart van 16.30 tot 18.00 uur (WH 21/22) en donderdag 11 maart van 8.45 tot 10.15 uur (WH23/24).  Een ervaren specialist uit het werkveld verzorgt de online les.

Via onderstaande opdrachten leer je onder andere een goede brief en CV opstellen. Ga daar zelfstandig gelijk in week 1 mee aan de slag.

Los van de hier beschreven opdrachten voor school stuur je jouw sollicitatiebrief met CV (zie de toelichting verderop in de tekst) voor vrijdag 5 maart 2021 om 24.00 uur naar R.Boek@continu.nl. Zet bij het onderwerp HHS. Geen tekst in je mail zetten, alleen je brief en het CV als bijlage bijsluiten. Je krijgt er dan tijdens de les commentaar van professionals op. Er wordt vertrouwelijk mee omgegaan, alles wordt achteraf vernietigd. Als je niet wil dat je brief / CV in de les wordt besproken moet je dat expliciet vermelden als je het materiaal mailt.  Na de les kunnen er vragen worden gesteld aan de expert uit het werkveld.

Let op: deze opdracht moet binnen dit blok worden afgerond. De herkansing valt ook binnen dit blok! Als je zaken te laat inlevert of wanneer je ook in de herkansing een onvoldoende scoort, kun je dit cursusjaar je punten niet meer halen.

Ga in week 1 met de onderstaande opdrachten aan de slag.

Zoek een advertentie in kranten, vakbladen of via internet die volgens jou past bij het beroep van werktuigbouwkundig ingenieur. Nogmaals, dit blok wordt nauw samengewerkt met Continu, technisch intermediar: www.continu.nl. Op deze site kun je ook zoeken naar interessante functies. Bijvoorbeeld zoeken in Delft en omgeving en dan Werktuigbouwkunde eruit filteren. Continu is tevens partner van Impuls en sponsort ook allerlei activiteiten zoals masterclasses.
Denk bij het zoeken van geschikte vacatures ook aan leidinggevende en coördinerende functies. Doe alsof je afgestudeerd bent.

Opdracht 1:

 • Een grondige zelfanalyse. Wat zijn je eigenschappen, capaciteiten, wensen en eisen. De analyse moet zorgvuldig zijn uitgevoerd. Voeg ook een second opinion toe. Geef hierbij aan wat je opvalt. Wat vind je van de verschillen? Gebruik internet, bijvoorbeeld http://www.werk.nl/, http://www.werken.nl/ en http://solliciteren.startpagina.nl/. Bij de analyse kun je ook putten uit opdrachten die je voor SLB deed.
 • Het aanschaffen van het beste boek op dit gebied is een goede keus: Lettinga, Solliciteren is werken, Gids voor actieve sollicitanten. Noordhoff.
 • De uitkomsten van de tenminste drie passende testen die je op internet zoekt. Geef altijd een eigen reactie op de test. Is er herkenning? Springt er iets uit dat je kunt gebruiken. Geef concrete voorbeelden.
 • Je persoonlijke SWOT, geef hierbij ook concrete voorbeelden.
 • Maak een analyse van de door jou gekozen advertentie.
 • Wat zijn volgens jou de voordelen van iemand die jouw studie heeft gevolgd? Zet concrete voorbeelden op een rijtje die je in de brief en het gesprek kunt gebruiken.
 • Maak een professioneel Curriculum Vitae op basis van wat erover te vinden is, bezoek tenminste twee sites op internet hierover. Noem de sites die je hebt gebruikt.
 • Schrijf een brief op basis van de analyse en de advertentie.

Deze brief en het CV moeten ook naar Continu worden verstuurd. Zie de inleiding.

 • Verwerk ook concrete uitkomsten uit je zelfonderzoek naar eigenschappen, capaciteiten, eisen en wensen.
 • Schrijf ook een open sollicitatiebrief. Verwerk hierin de uitkomsten van de analyses en het SWOT en de voordelen van een werktuigbouwer.

Mail mij het bovenstaande (brief, cv, open brief, aantal voordelen een student Werktuigbouwkunde, SWOT en inzichten uit testen internet) voor vrijdag 5 maart om 24.00 uur: W.R.Hoogland@hhs.nl.
Nadat het door mij is nagekeken en voldoende is beoordeeld, krijg je via een reply toestemming om met de volgende groepsopdracht beginnen. Dat is een groepsopdracht, daarom wil ik via de mail als reactie op mijn reply ook graag de vijf of zes namen ontvangen van de door jullie zelf gevormde groep.

Tijdens de andere online lessen is er in de les gelegenheid voor feedback op materiaal  dat je via Teams laat zien. Er kunnen vragen over de opdrachten worden gesteld. Ook wordt er theorie over het sollicitatieproces besproken.

Opdracht 2:

 • Kopieer de gekozen advertentie en de bijbehorende brief in drievoud. In de tweede helft van de opdracht wordt hiermee geoefend in groepen van vijf of zes.
 • Een driekoppige sollicitatiecommissie gaat jou doorzagen op jouw brief. Een grondige gespreksvoorbereiding (zie internet) moet de observant(en) en de commissie overtuigen dat jij de meest geschikte kandidaat bent. Vermeld de leden van groep.
 • Een observant neemt met een smartphone of camera een shot van de totale groep die oefent en een deel (ongeveer 5 minuten) van de vragen en antwoorden wordt als video per persoon vastgelegd.
 • Schrijf op welke feedback je kreeg op je non-verbale en verbale communicatie als sollicitant, maar ook als werkgever. Formuleer aan de hand van de gekregen feedback je leerdoelen.
 • Welke vragen vond jij goed die de werkgever stelde en welke die je als sollicitant stelde of die je hoorde van anderen tijdens je observatie en waarom?
 • Noem twee vragen die jij zou kunnen stellen, die net iets creatiever zijn dan de meest gestelde vragen.
 • Vraag feedback aan je groepsgenoten op je brieven.

Lever opdracht 2, samen met het door jou geoptimaliseerde deel 1, voor vrijdag 9 april in ter eindbeoordeling. Mail mij dus deel 1 plus de vijf/zes namen, de gespreksvoorbereiding, de feedback die je kreeg op het gesprek en de brieven, je leerdoelen, de twee vragen en de gecomprimeerde video van jouw deel van het gesprek. Mailen naar W.R.Hoogland@hhs.nl. Je kunt het filmpje gecomprimeerd sturen of tijdelijk op YouTube zetten en een link sturen. Via WeTransfer kun je grote bestanden sturen.  Je kunt als groep ook een filmpje sturen/uploaden met daarin alle vijf of zes fragmenten.

Nogmaals: je moet de totale opdracht binnen het blok halen en daarom eventuele herkansing sturen voor vrijdag 16 april. De opdracht valt onder SLB. Je hebt deze V nodig om je punten voor SLB te kunnen halen.

Uiteraard heb je inmiddels ook een professioneel profiel op LinkedIn in combinatie met een persoonlijk digitaal portfolio.

Powerpoints:

Powerpoint Continu Campus Recruitment-Sollicitatietraining 2021

Powerpoint sollicitatiebrieven

Succes!

W.R.Hoogland@hhs.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *