Ingrijpende gevolgen communicatietraining

Soms leidt het optimaliseren van je persoonlijke communicatie tot een klein wonder. Een man met jarenlange ernstige depressieve klachten, op wie tevergeefs vele medicijnen en therapieën waren uitgeprobeerd, kreeg na twintig jaar huwelijk van zijn vrouw en twee dochters te horen dat zij samenwonen met hem niet meer konden opbrengen. Ondanks wederzijds oprecht houden van, werden zijn moedeloze uitstraling en sombere verhalen hen teveel.

De huisarts raadde de man aan de drie huisgenoten een lijstje te laten maken van specifiek en concreet gedrag waar ze het meest ‘last’ van hadden en wat ze in zijn manier van doen misten. Op basis daarvan stelde een communicatiecoach een trainingsprogramma op waarmee de man onder andere leerde om zich bewust luisterend op te stellen. Ook werd geoefend met het stellen van open vragen in combinatie met vriendelijk oogcontact. Voor de spiegel werkte de man aan een enthousiastere houding en uitstraling. Eenvoudige stemoefeningen leidden tot een meer levendige en krachtigere stem.

Vrouw, dochters en anderen reageerden positief op het veranderende gedrag en dit stimuleerde de man om verder te blijven werken aan zijn uitstraling, stem en aan een luisterende manier van communiceren. Daarnaast werd ook gewerkt aan de taal die hij gebruikt. Er werd geoefend met het vervangen van negatieve woorden en zinnen door positiever taalgebruik.

De man merkte niet alleen dat zijn omgeving steeds positiever op hem regeerde, maar hij voelde ook dat zijn depressieve klachten begonnen af te nemen. Uiteindelijk verdwenen bijna alle klachten. Jammer genoeg treedt dit laatste effect bij de meeste depressieve patiënten niet op, bovendien was er in dit geval een specifieke ingrijpende aanleiding om voor deze benadering te kiezen. De man was ten einde raad.

Er is een overduidelijke wisselwerking tussen stemming en de wijze van communiceren. In veel therapieën speelt taal en communicatie een belangrijke rol. Een kleine aanpassing van de manier van communiceren kan voor jezelf en je omgeving grote gevolgen hebben. Ik heb bij mensen die ik begeleidde of lesgaf in korte tijd grote vooruitgang gezien in zowel hun werk en thuis, als ze bewust positief luistergedrag gingen vertonen. Ook het afleren van iets simpels als een geknepen te hoge stem of een te nasale stem, heeft levenslange positieve gevolgen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *