De taaltoets voorbij – oefeningen en links –

Wetenschappelijk onderzoek zet veel methoden om aan je taalvaardigheid te werken op losse schroeven. Onder andere Dijksterhuis heeft al in 2007 in zijn baanbrekende boek Het slimme onbewuste, Denken met gevoel aangetoond dat je schrijft vanuit je onbewuste. Je bent als het ware een doorgeefluik van datgene dat het onbewuste verzint. Net als spreken, gaat schrijven vanzelf. Nadenken kan dit proces verstoren of zelfs blokkeren. Meer recent onderzoek onderbouwt dat je pas achteraf nadenkt over wat je hebt geschreven. Het moet je aanspreken dat je er eigenlijk niets bewusts voor hoeft te doen om beter te leren schrijven.

Als je beter leert schrijven heb je daar tijdens je studie en in je latere beroepspraktijk veel gemak van. Probeer jezelf te motiveren, dan gaat het leren veel sneller. Denk aan de student die binnen drie maanden Spaans spreekt, en zelfs schrijft, vanwege een Spaanse vriend of vriendin. Leren gaat sneller en beter wanneer je van binnenuit gemotiveerd bent.

De ervaring leerde ons ook dat studenten beter gemotiveerd zijn om aan hun taalvaardigheid te werken binnen de betekenisgevende context van het schrijven van rapporteren en het zelf bouwen van websites. In de loop van de opleiding zien studenten het nut in van goede projectverslagen, stagerapporten, afstudeerwerkstukken en websites. Dit werkt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een verplichte taaltoets aan het begin van een studie, motiverend. Vandaar de titel De taaltoets voorbij. Mocht je toch een taaltoets moeten halen, dan is ons boek een prima voorbereiding om voorbij die grens te komen.

Andrea Lunsford, hoogleraar Engels en retorica aan de Stanfort University doet veel onderzoek naar schrijfvaardigheid. In een Interview stelde zij onder andere:

“Digitaal schrijven is de grootste revolutie in geletterdheid sinds de Grieken. De verandering is groter dan die van een orale traditie naar schrift. We zitten er middenin, iedereen doet mee en het verandert per jaar. Internet verbetert de schrijfvaardigheid. Het bloggen en schrijven op sociale netwerksites neemt erg toe. Het meeste is niet in opdracht geschreven maar ´self-sponsored writing´. Dat is een revolutie. Mensen zijn uit zichzelf gaan schrijven. […] Uit de herhaling van een onderzoek van 20 jaar gelden naar schrijffouten bleek dat studenten evenveel fouten maken. Het aantal spelfouten nam af dankzij de spellingchecker en het aantal verkeerde woorden nam toe. […] Voor de lol en voor een publiek schrijven verbetert je schrijfvaardigheid en je leert beter afstemmen op je publiek. Je leert steeds beter je gedachten op papier uitdrukken.”

Bedenk dat wanneer je individueel met deze methode aan de slag gaat om je taalvaardigheid te vergroten, je automatisch ook aan je taalontwikkeling werkt. De kwaliteit van je denken hangt nauw samen met je taalontwikkeling. De beloning voor je inspanning is drieledig. Je leert beter schrijven, je taalontwikkeling wordt gestimuleerd en je leert beter denken.

Oefenen:

pdficon_small Oefenen_bij_De_taaltoets_voorbij

pdficon_small Antwoorden-bij-oefeningen-De-taaltoets-voorbij

Onderstaande links kunnen handig zijn tijdens het schrijfproces.

Site Nederlandse Taalunie
Nuttige site van de Nederlandse Taalunie. Kijk in ieder geval bij taaladviezen.

Startpagina Nederlandse taal
Veel nuttige links om je taalvaardigheid te verbeteren.

Taalthuis
Als Nederlands niet je moedertaal is kun je hier veel leren.

De website van Van Dale
De website bij het beroemde woordenboek.

Hoe spel je woorden?
Handige site om snel achter de juiste spelling van woorden te komen.

Tijdschrift Onze taal
Website bij tijdschrift Onze taal. Veel nuttige adviezen.

APA
pdficon_small Apa-handleiding
Internationale richtlijn voor verwerking bronnen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *