Cursusinformatie

Doelen:

Je verkrijgt vooral inzicht in de mogelijkheden en in de voor- en nadelen van verschillende vormen van digitale communicatie en sociale media door er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Je toont via zelf bedachte en gebouwde producten aan dat je competenties op dit vakgebied hebt verworven. Bijvoorbeeld via een zelf gebouwde website die in je vakgebied kan worden gebruikt en waarin verschillende sociale media als Facebook en Twitter zijn geïntegreerd. Zie voor concrete voorbeelden: www.wimhoogland.nl/praktijkvoorbeelden-websites-en-digitale-portfolios.

Je leert hoe je onderzoek kunt doen naar de effectiviteit van deze moderne vormen van communicatie. Je ontwikkelt een visie op hoe deze middelen in jouw vakgebied kunnen worden benut.

Minor Digitale Communicatie & Social Media

Onderdelen minorbeschrijving
Titel v.d. minor  & taalTitle & language Digitale communicatie & social media (NL)Leer jezelf, je dienst en/of je product digitaal ‘verkopen’
Categorie Type
x Basisminor
Aanbiedende academie / opleiding Organising department/ program Academie voor Technology, Innovation & Society Delft / Werktuigbouwkunde
Contactpersoon Contactperson Drs. W.R Hoogland MScMC MA

W.R.Hoogland@hhs.nl

Algemene doelstellingGeneral objectives
  • Je verkrijgt vooral inzicht in de mogelijkheden en in de voor- en nadelen van verschillende vormen van digitale communicatie en sociale media door er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.
  •  Je toont via zelf bedachte en gebouwde producten aan dat je competenties op dit vakgebied hebt verworven. Bijvoorbeeld via een zelf gebouwde website die in je vakgebied kan worden gebruikt en waarin verschillende sociale media als Facebook en Twitter zijn geïntegreerd. Zie voor meer informatie over de theorie en voor concrete voorbeelden: www.wimhoogland.nl/praktijkvoorbeelden-websites-en-digitale-portfolios.
  • Je leert hoe je onderzoek kunt doen naar de effectiviteit van deze moderne vormen van communicatie. Je ontwikkelt een visie op hoe deze middelen in jouw vakgebied kunnen worden benut.
Korte weergave inhoudSummary of contents De kern van deze minor is een keuzemodule Webpubliceren waarin de afgelopen jaren honderden studenten van verschillende opleidingen een professionele website hebben leren bouwen. Deze module heeft geleid tot hoofdstukken in drie bij Noordhoff uitgegeven boeken (zie bij Leermiddelen).Je leert een website bouwen. Daarmee kan bijvoorbeeld een project, een stage of een afstudeeropdracht voor veel mensen toegankelijk worden gemaakt. De website kan ook als digitale portfolio worden gebruikt. Je kunt je dan bijvoorbeeld aan potentiële werkgevers presenteren via internet.Je kunt ook een themasite bouwen of een commerciële website. De nadruk ligt op publiekgerichtheid en effectiviteit, niet op de achterliggende techniek.Varianten van websites zijn blogs en wiki’s. Je leert die ook toepassen. We besteden bijvoorbeeld ook aandacht aan schrijven voor het web. Ook ga je aan de slag met Google+, Apps, Twitter, LinkedIn, etc. Zie ook de wiki bij de minor en de website bij de minor:

sites.google.com/site/minordicom/

eduweb.hhs.nl/~wrhoogland/minor-dicom/

DoelgroepIndication of target group Alle studenten van De Haagse Hogeschool en daarbuiten die zichzelf of hun vak, dienst en/of product professioneel via internet willen leren presenteren. Kijk eens op de moderne klassieke portfolio http://www.caricevanhouten.nl/.Voltijd, duaal en deeltijd. Van techneut tot verpleegkundige en van hulpverlener tot econoom.We stemmen af op het beginniveau van de student en de opleiding die hij/zij volgt.
IngangseisenEntry requirements Geen ingangseisen. Van digibeet tot computernerd.
Einddoelen / competentiesCompetency levels
  • Kennis van meerdere vormen van digitale communicatie en de daarbij horende theorie.
  • Inzicht in de mogelijkheden en de voor- en nadelen van vormen van digitale communicatie in de beroepspraktijk via onderzoek naar de beroepspraktijk in binnen- en buitenland.
  • Vaardigheid om vormen van digitale communicatie in de beroepspraktijk daadwerkelijk toe te passen.
  • Positieve attitude om digitale communicatie te gebruiken. Bijvoorbeeld om jezelf, je vak of een bedrijfje te profileren op internet.
  • Competent om digitale communicatie succesvol in te zetten in het (latere) beroep.
  • Student heeft een visie ontwikkeld op het inzetten van moderne digitale middelen en kan die mondeling en schriftelijk presenteren.
  • Competentie ontwikkeld om onderzoek te doen naar toepasbaarheid en effectiviteit van digitale communicatie & social media.
Toetsing en minimumeisen voor een voldoendeDescription of tests and minimum pass rate De volgende aspecten worden in samenhang beoordeeld:Individuele opdracht: website etc. (weging 50%)Groepsopdracht: groepsrapport(10%)

Resultaat individueel onderzoek: individueel onderzoeksrapport(10%)

Afsluitende integrale digitale showcaseop de wiki(10%)

Afsluitende mondelinge presentatie(5%)

Urenverantwoording en procesverslag in de weblog(5%)

Bovengenoemde onderdelen bepalen via de weging een eindcijfer tussen 0 en 10.

Wijze van participatie (80% aanwezigheid en positieve en actieve participatie)

Alle producten worden beoordeeld in week 10.

Bij een 5.4 of lager kunnen studenten onderdelen herkansen in de eerste 5 weken na het blok.

Werkvormen + verdeling van de studielastTeaching methods + studyload Er wordt in deze module uiteraard ook gewerkt met digitale werkvormen. Er zijn webcolleges, we organiseren virtuele samenwerking, we hanteren een digitale agenda en we begeleiden deels via e-mail en chat. Daarnaast dragen we theorie over via demonstratiecolleges en instructiecolleges.Van de 420 uur ben je minimaal de helft individueel bezig met het bedenken, ontwerpen en daadwerkelijk bouwen en toepassen van verschillende vormen van digitale communicatie op basis van opdrachten op Blackboard. Je besteedt 56 uur aan een integrale groepsopdracht waarbij meerdere communicatievormen moeten worden ingezet.Je besteedt 56 uur aan onderzoek waarvan minimaal 28 uur aan literatuuronderzoek. Bijvoorbeeld naar welke footprints mensen nalaten op het web en wat de gevolgen kunnen zijn.Je verwerkt je inzichten en je concrete producten in een zelfgebouwde digitale showcase. Je verantwoordt de 420 uur in een weblog.
Contacturen per weekContact hours 10 lesuren van 45 minuten per week in de eerste 7 weken. In week 8 en 9 feedback- ochtend van 4 lesuren. In week 10 afsluitende beoordelingsdag van 8 lesuren. Totaal 86 contacturen. Daarnaast virtuele instructies en begeleiding.
Leer(hulp)middelenStudy aids Verplichte literatuur:Scoren met websites, effectieve websites voor studie en beroepRoel Dik, Ingrid Brand, Wim Hoogland

ISBN: 978-90-01-76863-8

Groningen 2009 Noordhoff Uitgevers

Literatuur waaruit kopieën worden verstrekt:

Digitaal Portfolio,  Een website als visitekaartje. Ingrid Brand, Roel Dik, Wim Hoogland

ISBN: 978-90-01-30000-5 Groningen 2004 Wolters-Noordhoff

Rapport over Rapporteren, Rapporteren en webpubliceren

Wim Hoogland, Roel Dik

ISBN: 978-90-01-76899-7

6e druk, Groningen 2010 Wolters-Noordhoff

Nuttige links, artikelen en impressies uit andere boeken en websites op Blackboard in de cursus ‘Digitale communicatie & social media’.

SamenwerkingspartnersPartners TU Delft, de heer drs. R. Dik (Webmanager), Dienst communicatie De Haagse Hogeschool.Verschillende gastdocenten uit het werkveld.
Minimum- en maximumdeelnameMinimum- and maximum participation Min. 16 – max. 30 studenten per blok
Blok / lint en periode van uitvoeringFulltime / part-time and Term Blokminor (wordt zowel in blok 1 als blok 2 aangeboden)
Themavelden (meerdere keuzes mogelijk)Subject themes (more than one possible) Deze minor is thema overstijgend:

x Economie en Markt x Mens en Cultuur
x Gezondheid en Sport x Recht, Veiligheid en Maatschappij
x ICT en Media x Techniek en Design
x Internationale thema’s x Werk, Welzijn en Onderwijs
x Management en Organisatie

 

BijzonderhedenMiscellaneous Je moet voldoende tijd en ruimte hebben voor deze minor.Plus een goede motivatie.Het is niet moeilijk en we helpen je, maar je moet er echt in duiken en er volop mee aan de slag gaan. Met minder dan 40 uur per week red je het niet.

Je moet zowel individueel als in teams aan de slag.

Bekijk ook alvast de cursus Digitale communicatie & social media op Blackboard

Code  W-HMVT12-DICOM

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *