Cursusinformatie

Cursusdoelen

Het hoofddoel van deze module is dat je beter leert schrijven. Uitgangspunt zijn de eisen die latere beroepspraktijk stelt aan professionele teksten. Trefwoorden zijn publieks- en doelgericht, concreet, bondig en correct.

Inhoud

Keuzemodule onderdelen Keuzemodule beschrijving
Titel v.d. keuzemodule (nederlands / engels) Schrijfvaardigheid & Schriftelijke communicatie:De taaltoets voorbij.(Nederlands)
Categorie/Studiepunten Keuzemodule met een omvang van 3 studiepunten.
Aanbiedende academie / opleiding Technology, Innovation & Society Delft / Werktuigbouwkunde.
Contactpersonen Dhr. drs. D.G. van TeylingenD.G.vanTeylingen@hhs.nlDhr. drs. W.R. Hoogland MScMC MA

015 – 260 6247

W.R.Hoogland@hhs.nl

Algemene doelstelling Als je naast de lessen op dit gebied bij je opleiding een extra stap wilt maken op het gebied van schriftelijke communicatie kun je dit doel in deze module realiseren. Deze keuzemodule is een intensieve stoomcursus waarin je competenter wordt op het gebied van schrijven. Het hoofddoel van deze module is dat je beter leert schrijven. Uitgangspunt zijn de eisen die latere beroepspraktijk stelt aan professionele teksten. Trefwoorden zijn publieks- en doelgericht, concreet, bondig en correct. Je leert hoe je een professioneel rapport of verslag schrijft. Ook oefen je met andere voor je beroepspraktijk relevante teksten, zoals brochures, artikelen, offertes, zakenbrieven, sollicitatiebrieven, zakelijke e-mails en webteksten.
Korte weergave inhoud Je schrijft teksten voor een professioneel schrijfportfolio waarmee je jezelf bij een werkgever kunt profileren. De module is gebaseerd op de meest recente inzichten in hoe schrijfprocessen verlopen. Wij zorgen voor motiverende opdrachten, lesmateriaal en veel feedback op jullie conceptteksten. Beter schrijven leer je alleen door oefenen en herschrijven. Ons materiaal op het gebied van rapporteren en taalvaardigheid is uitvoerig getest en wordt door Noordhoff uitgegeven:

https://www.wimhoogland.nl/rapporteren-schrijven/.

Doelgroep Alle studenten van binnen en buiten De Haagse Hogeschool die beter willen leren schrijven en die professionele rapporten, brieven, en andere relevante teksten willen leren schrijven.
Ingangseisen We sluiten aan op je huidige niveau. Sommigen poetsen een  taalachterstand weg, anderen veranderen van redelijke schrijvers in goede schrijvers. Elke student kiest zijn eigen onderwerpen en zijn eigen toon. Een student techniek schrijft andere teksten dan een student economie of bestuurskunde. De docenten voorzien de teksten die je wekelijks schrijft van specifieke feedback op. Die helpt je altijd verder.
Einddoelen /Competenties Dublindescriptoren Communicatie Bachelor: Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. Landelijk beroepsprofiel Engineering:

Kunnen gebruiken van diverse communicatievormen en -middelen om effectief te kunnen communiceren in het werkveld.

Resultaten te rapporteren volgens de in het werkveld geldende standaard.

Je verwerft specifieke beroepscompetenties op het gebied van schriftelijke communicatie en je leert publieksgerichter, concreter, bondiger en correcter schrijven met doel en doelgroep als vertrekpunt.

Dit in de context van je latere beroepspraktijk.

Uitgangspunt is je huidige niveau. Je moet vanaf week 1 materiaal inleveren dat door de docenten van commentaar wordt voorzien. Slechte schrijvers worden beter. Zwakke schrijvers worden acceptabele schrijvers. Goede schrijvers leren nog sterkere teksten schrijven.

Het einddoel van deze training, die je naast je lessen in de major volgt, is dat je teksten publiek- en doelgerichter, concreter en correcter worden.

Toetsing en minimumeisen voor een voldoende We geven onze beoordeling op basis van het uiteindelijke, individueel vervaardigde schrijfportfolio dat alle versies van alle verschillende teksten en opdrachten bevat. In het portfolio heeft de student een procesverslag opgenomen waarin hij verantwoordt dat hij minstens 84 uur heeft gewerkt voor de module. Alle teksten moeten voldoen aan de eisen die wij stellen aan publieksgerichtheid, concreetheid en correctheid. Een student kan de ene tekst niet met de andere compenseren. Het volledige rapport telt mee voor 40% van het hele eindcijfer. Het procesverslag weegt 10%. De deelopdrachten, zoals de brief en de tekst voor een website, ieder 10%. Verder is aanwezigheid bij minimaal vijf lessen vereist. Wie een keer niet aanwezig is, moet het studiemateriaal zelfstandig bestuderen. Het in te leveren schrijfportfolio bevat ook alle eerdere versies en ons commentaar daarbij. Daarmee kunnen we de voortgang individueel beoordelen.

Een onvoldoende schrijfportfolio mag als herkansing worden verbeterd en aangevuld.

Werkvormen + verdeling van de studielast De docenten geven zeven instructiecolleges, waarin ze ook de feedback bespreken. Er wordt tussendoor gewerkt met gerichte oefeningen. Buiten de lessen oefenen de studenten zo’n 7 uur per week met verschillende tekstsoorten. Elke week leveren ze de teksten op papier in. De docenten kijken alles na en schrijven er uitgebreide feedback bij. De week erna krijgt de student zijn becommentarieerde materiaal terug en herschrijft hij zijn teksten op basis van de feedback. De studenten bundelen alle versies van de teksten in het uiteindelijke schrijfportfolio, dat de docenten beoordelen.
Contacturen per week Zeven weken lang een college van 90 minuten op maandag van 17.15 tot 18.45 uur. De achtste lesweek is er een spreekuur. De student is de overige 7 uur aan de slag met de oefeningen en de opdrachten. De docenten geven  feedback bij alle ingeleverde teksten.
Leer(hulp)middelen Verplichte literatuur:Rapport over rapporterenWim Hoogland, Roel Dik, Ingrid Brand 7e druk, Groningen, 2015. Noordhoff Uitgevers

Ondersteunende site:

https://www.wimhoogland.nl/rapporteren-schrijven/

Samenwerkingspartners  Wim Hoogland en Dick van Teylingen werken behalve bij de Academie TIS Delft ook voor bedrijven en instellingen buiten De Haagse Hogeschool. Ze zijn beiden afgestudeerd in de Nederlandse Taal- en Letterkunde. Dick van Teylingen is professioneel tekstschrijver.
Minimum- en maximumdeelname De module wordt aangeboden bij deelname van minimaal 20 studenten. Maximaal is er ruimte voor 60 studenten.
Blok / lint en periode van uitvoering/startdatum De keuzemodule wordt in blok 1, 2 en 3 aangeboden.
Themavelden (meerdere keuzes mogelijk)  Deze keuzemodule is relevant voor alle opleidingen:

x Economie en Markt x Mens en Cultuur
x Gezondheid en Sport x Recht, Veiligheid en Maatschappij
x ICT en Media x Techniek en Design
x Internationale thema’s X Werk, Welzijn en Onderwijs
x Management en Organisatie

 

Bijzonderheden
  • De keuzemodule wordt verzorgd op de vestiging Den Haag.
  • Inschrijven is verplicht. Meld je af als je wel ingeschrevenbent, maar toch niet meedoet.
  • Aanwezigheid tijdens de eerste drie lesavonden is verplicht. In totaal moet je vijf van de zeven lesavonden aanwezig zijn.
  • In de laatste zevende lesweek wordt mondeling geëvalueerd. Na afloop vindt een korte schriftelijke evaluatie plaats.
Code (voor OSIRIS)  W-KSVSC-11

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *