Adviseren

Advieskunde kent een lange traditie die teruggaat tot …..

Miraculix

 • Productiewerkplaats (1890; Taylor)
 • Beloningssystemen (1890; Taylor)
 • Administratie (1895; Limperg, Moret, Volmer)
 • Personeelsselektie (1900; Münsterberg, Van Ginneken)
 • Managementproces en managementtechnieken (1920; Fayol)

Vanaf 1950 /1960 differentiatie en variatie:

 • Human resources / motivatie
 • Kwaliteitsdomein
 • Strategie
 • Organisatieontwikkeling / -verandering
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Informatie- en communicatietechnologie
 • Informatiesystemen
 • Process-redesign
 • Innovatie
 • Cultuur
 • Web-based organizing (Virtueel in de cloud organiseren)
 • Marketing / e-commerce
 • Zelfsturing
 • Social collaboration
 • Stigmergie
 • Geen organisatie.

Waarom?

Extra ondersteuning door ervaringskennis te benutten voor planning en uitvoering van vernieuwingsprocessen.

Extra partij die neutraliserend, sturend en programmerend kan werken (vreemde ogen dwingen) en impasses kan doorbreken.

Extra capaciteit bij overbelasting van de top om ook nog het management van de vernieuwingsprocessen in te vullen.

Om te toetsen of de aanpak nog kan worden verbeterd (praktijktheoretische overwegingen).

Wat is mogelijk:

 • Veranderingen in gang zetten en veranderingsprocessen begeleiden.
 • Diagnosticeren van organisatieproblemen.
 • Identificeren van echte knelpunten.
 • Heldere ideeën aandragen ter oplossing van organisatieproblemen.
 • Ideeën weten te vertalen naar praktische oplossingen.
 • Voorstellen implementeerbaar maken.
 • Evaluaties maken.
 • Conflicthantering / mediation
 • Trainingen en workshops verzorgen.
 • Verzorgen van coachingstrajecten.
 • Rapportages / presentaties verzorgen.
 • Projectorganisatie managen.
 • Interimklussen.

Ik rondde mijn master in management consultancy af (2003) aan de Erasmus Universiteit met een 8,5 van Professor Ir. Drs. W.J. Vrakking met de thesis ‘Duurzame ontwikkeling van organisaties, een narratieve benadering’.