Conflicthantering

Een conflict ontstaat vaak door een botsing van belangen en opvattingen. Als een conflict op de goede manier wordt benaderd en gehanteerd, kan het een drijfveer vormen voor vernieuwing en verandering. In een gezonde organisatie is ruimte voor conflicten. Ontbreken van conflicten duidt over het algemeen op weinig intrinsieke motivatie en geringe betrokkenheid.

Als er veelvuldig sprake is van zware conflictsituaties kan conflicthantering een oplossing bieden. Voordat u tot interventie overgaat dient een grondige analyse plaats te vinden. Hierbij zijn de volgende aspecten van belang:

 • Op welke inhoud heeft het conflict exact betrekking? Wat zijn de standpunten en welke belangen zijn in het geding?
 • Welke emoties spelen een rol?
 • Wat zijn de machtsverhoudingen?
 • Wat is de rol van de situatie waarin betrokkenen verkeren?
 • Wat voor conflictstijlen hanteren betrokkenen?
 • In wat voor stadium bevindt het conflict zich (latent, onderkend, beleefd of manifest)?
 • Wat zijn de visies van de betrokkenen op het conflict?

Afhankelijk van de uitkomst van uw analyse kan gekozen worden voor een geschikte interventie. Mogelijkheden zijn:

 • Zelf op laten lossen.
 • Bemiddelen
 • Laten bemiddelen
 • Forceren

Bekijk het filmpje en doe de test van Thomas en Kilmann.

Filmpje

Kilmann TEST plus uitleg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *