Beoordelingsformulier RoR

Rapportagetechnische beoordeling volgens Rapport over Rapporteren:

pdficon_small Rapportagetechnische beoordeling volgens Rapport over Rapporteren

Word-16x32 Rapportagetechnische beoordeling volgens Rapport over Rapporteren

Naam student:
Klas:

(Noteer bijvoorbeeld achter elk onderdeel een ‘V’ of ‘Zie RoR’.)

Omslag:  Titel plus auteur (evt. afbeelding).

Titelpagina:  Titel, auteur, plaats, datum, organisatie.

Voorwoord:  Kader, organisatie, doelgroep, bedanken.

Inhoudsopgave:
Alle onderdelen.
Paginanummering.
Hoofdstuknummering in orde.
Subhoofdstukken met decimale codering.

Samenvatting:
Geen nieuwe feiten.
Volledig (inleiding, hoofdstukken en conclusie).
Zelfstandig leesbaar.

Verklarende woordenlijst (facultatief).
Symbolenlijst (facultatief).

Inleiding:
Vraagstelling/onderwerp (Wat).
Doel en/of belang van het onderwerp (Waarom).
Werkwijze, gevolgde aanpak en/of structuur (Hoe).
In drie tekstblokken het Wat, Waarom en Hoe aangeven
met daartussen witregels.

Kern:
Hoofdstukken kort ingeleid.
Gestructureerd.
Goede opbouw.
Verwijzen naar bronnen.
Zinnigheid.
Originaliteit.
Zinsopbouw.

Conclusie/aanbevelingen:
Geen nieuwe feiten, volgt uit de aangedragen en in
de hoofdstukken onderbouwde feiten.
Zelfstandig leesbaar.
Kernachtig en concreet.

Literatuurlijstlijst:
Volgens de regels (Bijv. APA)
Alfabetische volgorde.

Bijlagen:
Aanwezig. Vóór de bijlagen een pagina met daarop
de titel en nummering van de bijlagen.

Vormgeving:
Aantrekkelijkheid titel(s), omslag.
Goed gebruik tussenkopjes.
Alineagebruik / Witregels.
Paginanummering / Hoofdstuknummering.
Lettertype.

Taalfouten:

Werkwoordspelling:

Zinsopbouw:

Aanvullende feedback:

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *