Bedenkelijke rechter

Maandag 28 augustus 2017 op TV in Mr. Visser doet uitspraak. Die rijdende rechter was door de buren benaderd, omdat na vergeefse vriendelijke pogingen tot overleg een sommatie nodig was om een overgroeiende kastanje weg te halen, gelegenheid voor een schutting te geven door hun oude versleten hek, dat jaren terug bewust door de buren deels op onze grond was geplaats, te verwijderen.  Hun meters overgroeiende eik raakte bijna ons huis en werd niet door de buren netjes bijgehouden. Met tegenzin een groot hart getoond door mee te doen. Daarmee bespaarden we de oudere buren een duur proces. Met tegenzin omdat het bekijken van eerdere uitzendingen geen verheffend beeld achterliet. Achteraf oliedom geweest om de buren op dit punt tegemoet te komen.

Voordelen waren dat de juridische uitspraak gratis voor de buren en voor ons was. Het kon binnen drie weken. Een ‘normale juridische procedure kan wel een jaar duren en de kosten kunnen hoog oplopen.  Groot nadeel bleek dat SBS6 uit de opnames korte stukjes knipt om stemming te maken. Ze sturen voor het programma aan op een winnaar en een verliezer. In deze uitzending is bijvoorbeeld aan het einde het vonnis bewust maar deels weergegeven, waardoor ik onterecht in het diskrediet werd gebracht. Door bijvoorbeeld het hele verhaal rondom de schutting weg te laten en niet te vermelden dat de buren de eik op hun kosten moeten bijhouden, kon Frank Visser zich profileren ten koste van mij als de alleswetende rechter die de docent corrigeert.

SBS6 en rechter/acteur Frank Visser kiezen, zoals ze zelf stellen: ‘voor de gewone man’. Dat wisten wij uiteraard, maar wij wisten ook  dat hij als rechter de wet zorgvuldig moet toepassen. Dat leverde, door vanuit onze kant maximaal in te zetten -een advies van de redactie-, een keurig bindend vonnis op: Uitspraak Van der Spek – Hoogland

Inmiddels is de kastanje weg, onze schutting staat, moeten de buren op hun kosten de eik bijhouden en zijn wij grond kwijt omdat het landjepik van de buren verjaard bleek. Wat mij betreft is overigens verjaarde diefstal nog steeds diefstal. Met de eik kunnen wij leven, ondanks dat die fors overgroeit. We gaan de zonnepanelen op het bijgebouw plaatsen. We hebben daar tijdens de bouw al op geanticipeerd.

Het is jammer dat SBS er niet voor kiest om aan te sturen op redelijkheid en wijsheid. Mensen verder helpen lijkt mij ook een veel leukere manier om je geld mee te verdienen dan ze tegen elkaar op te zetten. Er zijn door de werkelijkheid op een bepaalde manier weer te geven bewust onderbuikgevoelens aangewakkerd. Mensen op TV framen en kijkers ophitsen is niet iets om trots op te zijn. De soms over alle grenzen gaande reacties na de uitzending zijn vrijwel allemaal gebaseerd op de bewust gemanipuleerde werkelijkheid. Dat lijkt mij overigens voor degenen die zo grof reageerden ook niet prettig. Die zijn ook door SBS6 in de maling genomen.

Uiteraard vind ik het helemaal niet erg dat ik als bijvoorbeeld arrogant wordt afgeschilderd. Dat ik als docent conflicthantering die zijn vak niet beheerst wordt afgeschilderd, vind ik zelfs wel humor. Mensen mogen over mij schrijven wat ze willen. Kwalijk wordt het als mensen je voor rotte vis uitmaken en je bedreigen op grond van framing en niet kloppende feiten.

Ik ben uiteraard gevoelig voor het verwijt dat de hele situatie de buren emotioneel maakte. Wat niet in de uitzending zit is dat hun huis zes jaar voor een half miljoen te koop stond. Bovendien had iemand anders op die plek een groot huis gebouwd als ik de kavel niet had gekocht. Ook werd niet verteld dat ik hem een ruim uurloon voor hulp die hij zelf aanbood betaalde en dat ik hem gratis beton gaf om een schuur te bouwen. De buren kozen, nadat ik wel moest sommeren, voor de aanval in de vorm van de buurt opstoken, mij voor rotte vis uitmaken en leugens verspreiden.

De buren wisten wel degelijk dat het hek aan de voorkant op mijn grond stond, de buurman had dat mij zelf verteld. Op TV werd daar glashard over gelogen. De drie veel te groot wordende bomen zijn weldegelijk bewust veel te dicht bij hun hek geplaatst. Voordat zij hun pijlen op mij richten werden overigens allerlei andere buren door hen op niet mis te verstane wijze zwart gemaakt. Toen wij afstand namen papten ze aan met dezelfde buren die ze eerder bij ons grof in het diskrediet hadden gebracht.

De buren benaderden ook lokale politici met glasharde leugens en tot onze verbazing gingen sommigen daarin mee. Inmiddels weten wij dat de buurvrouw bij vele oudere inwoners bekend staat als ‘de stookster’ en dat hier via de kerkelijke partijen nog steeds veel voor elkaar ‘geregeld’ wordt. Dat geeft het verhaal ook wel een vermakelijke kant en wij troosten ons met de gedachte dat die politici en de buren later op deze wijze niet bepaald in hun hemel komen.

Ook werd door de buurman niet verteld dat wij speciaal voor hem en de overburen via holle buispalen trillingsarm hebben laten heien. Dat was niet verplicht en een stuk duurder.

Ik vind het vervelend dat van twee dagen filmmateriaal in de trailer werd ingezoomd op: ‘Hij is een Satan’ en ‘Hij zou een stoot voor zijn hersens moeten hebben’. De buurman wordt zo ook op een niet passende wijze neergezet. Dat gebeurt in de uitzending ook. Los van dat fysiek dreigen en beledigen nogal plat is.

Ik merkte tijdens de opnamen dat ook ik werd verleid tot emotionele reacties door bijvoorbeeld opmerking: jouw buren vinden jouw huis ontzettend lelijk. Gelukkig was de rest van het bouwproces met de vele betrokkenen voornamelijk positief en wonen er in de buurt ook hele vriendelijke en behulpzame mensen. We wonen op een prachtige plek in een duurzaam huis en we laten deze kwestie verder los.

Tijdens een lezing die ik in in India bijwoonde, vertelde de Dalai Lama dat hij ook voor de chinezen mediteert en dat hij hoopt dat zij ook het juiste pad vinden. Dat hoop ik voor alle  betrokkenen bij het programma ook. John de Mol wil ik adviseren de makers en de acteurs te dwingen om te proberen mensen te verheffen en problemen op te lossen in plaats van onderbuikgevoelens aan te wakkeren en extra problemen te creëren.

Voorbeeldje van bewust door SBS6 opgeroepen reacties:

“Wat een top uitspraak zeg! Wat een vuil vies mannetje die Wim Hoogland. Die vent spoort niet en is inderdaad nog gevaarlijker dan de duivel zelf! Heel die kop deugt niet, dat zie je zo! Als dit naast mijn ouders had gewoond , nou geloof me die had er niet lang meer gestaan die achterlijke Wim!”

“gefeliciteerd met de overwinning, wat een blaaskaak de tegen party, onze handen jeukte om die man zijn kop een stuk kleiner te maken, vies gemeen mannetje,”

Ondanks dat dat SBS6 inmiddels precies wist wat de echte feiten zijn en dat ze alleen maar voor polarisatie zorgden in de eerste aflevering, hebben ze in een op 26 maart 2018 uitgezonden terugblik toch weer een poging gedaan mij te betrekken bij het nogmaals opkloppen van de door hen veroorzaakte hetze. Omdat ik vooraf niet de garantie kreeg dat ik niet weer via zorgvuldig plakken en knippen geframed zou worden om de kijkcijfers op te stuwen, heb ik niet met de terugblik meegedaan. De buren uiteraard wel, want die roken na de eerste aflevering een tweede kans om met halve waarheden en leugens de echte feiten te verdoezelen. SBS6 koos weer voor de bekende driehoek: de zielige mensen, de boosdoener en de redder, Mr Visser, die het opneemt voor de zielige partij en die de bad guy de les leest. Ook deze keer viste de rechter weer in zeer troebel water.

Wij hebben slechts netjes volgens de vergunning een huis gebouwd en wij kunnen er niets aan doen dat dit hun uitzicht belemmert. Dat gebeurt als een polder in rap tempo verstedelijkt. Tijdens het bouwen kwamen we erachter dat hun hek op onze grond stond. Ook stelden wij vast dat zij drie enorme bomen zo dicht mogelijk tegen hun erfgrens met ons en met de gemeente hadden geplant. Uiteraard zijn, net als het hek, die bomen niet toevallig op die plek terecht gekomen. Daar wordt bewust over gelogen. In beide uitzendingen zit ook niet duidelijk dat de takken ver oversteken. Volgens de wet horen zij dat te voorkomen. De inmiddels beroemde eik is inmiddels ook deels door de buren gesnoeid. De door de buren verwijderde kastanje was absoluut niet op die plek te handhaven. Flauw dat ze dit niet in de uitzending ruiterlijk toegaven.

Onze tegeneis – nogmaals, wij zijn uiteraard niet zelf naar de rijdende rechter gestapt, maar de buren vanuit een groot hart tegemoet gekomen door mee te doen waardoor de kwestie hen geen geld kon kosten – een schutting te mogen plaatsen was volstrekt redelijk. De buren kunnen namelijk vanuit hun achtertuin in onze voorkamer kijken en we hadden geen enkele privacy in onze voor- en achtertuin. Inmiddels waren we er ook achter gekomen dat ze voortdurend bezig zijn leugens te verspreiden, te roddelen over vrijwel iedereen in de buurt, en mensen, die bijvoorbeeld door ons nieuwe huis ook uitzicht waren kwijtgeraakt, op te stoken. Uit beide uitzendingen blijkt ook dat de buurman mij niet alleen voor satan en hyena uitscheldt, maar ook meerdere strafbare fysieke dreigementen uit. Uiteraard halen we daar onze schouders over op, maar een schutting is dan een hele logische en redelijke tegeneis. Zeker als bijvoorbeeld een door hen opgestookte mevrouw vanuit hun tuin ook nog eens scheldwoorden over hek staat te roepen.

Omdat de buren hun twintig jaar oude en deels kapotte hek niet wilden weghalen en zij niet samen met ons een mooie schutting op de juiste grens wilden bouwen hebben wij tegen het hek en op onze grond snel een goedkope schutting neergezet. Omdat zij hun huis al zes jaar voor een half miljoen te koop hadden staan, hopen wij dat we binnen niet al te lange tijd met nieuwe buren wel open en prettig te kunnen samenwonen. Inmiddels is het gelukkig zover, op 7 oktober 2018 hoorden we dat het huis verkocht is.

In de terugblik werd bewust weer het huilen en het schelden van de buren benadrukt en weer werd bewust een eenzijdig en bewust beperkt beeld gegeven van de totale kwestie om de uitzending zo smeuïg mogelijk te houden. Weer werd slechts een deel van het vonnis gebruikt. Ik werd bewust weer neergezet als degene die door de rechter werd gecorrigeerd. Aan het eind werd door de behendige acteur van het programma de buren nog in de mond gelegd dat ze achteraf heel erg blij met Mr. Visser waren, nota bene nu ze hun uitzicht helemaal kwijt zijn en is vast komen te staan dat ze landjepik hebben gespeeld.

Conclusie: oliedom van mij geweest om met dit programma mee te doen. Naïef van mij om te denken dat bij SBS6 integriteit voor kijkcijfers gaat. Ik had de diefstal van mijn grond, de bewuste overlast veroorzakende plaatsing van de bomen en de kwestie van de schutting beter aan de kantonrechter kunnen voorleggen. Deze buren tegemoet komen door mee te doen was niet slim. Naief van mij te denken dat lokale politici altijd eerlijk en betrouwbaar zijn. Prettig dat het huis inmiddels verkocht is en dat de buren vertrekken. Hopen dat andere opgestookte buren en sommige politici inzien dat ze gebruikt zijn. Excuses wat ons betreft niet nodig.

Kerstcadeau: Twee weken nadat de verhuiswagen was geweest waren de buren nog even terug in hun lege huis. Op tweede kerstdag heeft Jan-Piet, uiteraard weer opgejut door zijn altijd stokende vrouw Ankie, nog even schade bij ons aangericht. Het zoveelste bewijs dat het niet om zielige, maar om zeer lage lieden gaat. Mr. Frank Visser kan trots zijn dat hij het voor dit soort mensen heeft opgenomen. Mensen die ook vergelijkbare lieden in de buurt hebben opgestookt. De ‘rechter’ maakt de polder echt fraaier! Uiteraard gaan de buren de gevolgen van hun aktie nog ondervinden in 2019. Niemand komt bij ons weg met liegen, stelen, stoken, intimideren en schade veroorzaken.

P.S.

Op woensdag 8 april 2020 hebben mijn nieuwe buren in goed overleg de beroemde en volgens Frank Visser de zeer speciale Hollandse eik weg laten halen door de gemeente. De meters overgroeiende boom, waar ik volgens het vreemde vonnis geen takje van af mocht halen op straffe van een boete van 10.000,- euro. Toevallig in dezelfde week dat de bijna drie jaar oude uitzending werd herhaald en er dankzij Frank Visser en zijn werkgever John de Mol weer meerdere oliedomme tokkies zich uitleefden op de social media op basis van een bewust verdraaide werkelijkheid. Wellicht is het een goed idee dat al die door SBS6 misleide mensen zich gaan uitleven op Frank Visser en John de Mol.

Inmiddels zijn er naast mijn nieuwe huis 14 andere kavels bebouwd en verandert de omgeving in snel tempo naar een leuke woonplek in plaats van een merkwaardige polderomgeving waarin een paar vreselijke minne figuren zich misdragen en proberen de dienst uit te maken via liegen, schelden, a-sociaal gedrag en dreigen.

De gekapte Hollandse eik