Bedenkelijke rechter

Maandag 28 augustus 2017 op TV in Mr. Visser doet uitspraak. Die rijdende rechter was door onze buren benaderd omdat, na vergeefse vriendelijke pogingen tot overleg, een sommatie nodig was om een ver overgroeiende kastanje en eik weg te krijgen. En om een schutting te kunnen plaatsen door hun versleten, lage en open hek, dat jaren terug bewust door de buren illegaal op de door ons gekochte gemeentegrond was geplaatst, te verwijderen.

Hun meters overgroeiende, veel te dicht bij onze erfgrens geplaatste, bomen raakten bijna ons huis en werden niet bijgehouden. Met tegenzin een groot hart getoond door in te gaan op het verzoek van de buren en het aandringen van SBS6. Daarmee bespaarden we de onredelijke oudere buren een duur proces.

Voorgespiegelde voordelen waren dat de juridische uitspraak gratis was en het binnen drie weken kon. Groot nadeel bleek dat SBS6 uit de opnames korte stukjes knipt om stemming te maken. Ze sturen voor het programma aan op een winnaar en een verliezer. In deze uitzending is bijvoorbeeld aan het einde het vonnis bewust maar deels weergegeven, waardoor ik onterecht in het diskrediet werd gebracht. Door bijvoorbeeld het hele verhaal rondom de schutting weg te laten en niet te vermelden dat de buren de eik op hun kosten moeten bijhouden, kon Frank Visser zich profileren ten koste van mij als de alleswetende rechter die de gecreëerde bad guy corrigeert.

Terugkijkend vanaf 2023 naar 2017 hebben wij op alle punten alsnog gelijk gekregen. Het versleten en deels rotte hek is niet meer relevant. Een nieuwe schutting is een paar jaar terug door nieuwe buren, na onze toelichting, tegen de juridisch geldende kadastergrens geplaatst zodat wij de gepikte grond terugkregen. Met hun toestemming en hulp van een collega is toen gelijk het deel van het deels kapotte hek, dat vanaf de straat zichtbaar was, verwijderd. Van verjaring was geen sprake, daar werd ook geen hard bewijs voor aangevoerd. Juridisch nog belangrijker is dat het hek nooit in overleg met de gemeente als erfafscheiding is geplaatst, maar eenzijdig door de buren illegaal op gemeentegrond is gezet. De Hoge Raad heeft ooit geoordeeld dat bij ‘verjaring ter kwader trouw’ de benadeelde recht heeft op teruggave.

Dat in het advies van de TV-rechter dit eenzijdig bewust onjuist geplaatste hek toch mandelig werd verklaard, verbaast ons nog steeds. De ‘rechter is hier fors buiten zijn boekje gegaan om het programma smeuïger te maken. Temeer omdat het kadaster in de uitzending visueel maakte waar de grens loopt. Buren hadden ook slim palen aan onze kant gezet.

Gelukkig betrof het een bindend advies in een geschil tussen de oude buren en ons waar derden zich niet zomaar achteraf op kunnen beroepen; een advies is ook geen algemeen geldend vonnis. Wij willen wel waarschuwen, want stel dat je nieuwe buren krijgt die slinks misbruik van het advies proberen te maken om zichzelf alsnog met een strookje van jouw grond te verrijken, dan is onze ervaring dat je helaas aan dat soort lieden nogmaals werk hebt. Om meerdere redenen is het daarom beter een echte rechter te laten oordelen, want Mr. Visser is op TV geen rechter, maar slechts de opsteller van een bindend advies. Het advies over het hek zou bij een echte rechter in een echt vonnis nooit zo uitvallen.

De eik en de kastanje zijn gekapt. De uitgekookte, bewust stokende, dreigende en liegende buren hebben meer dan een half miljoen euro voor hun niet onderheide polderhuisje gekregen en wij wonen hier nu heerlijk.

SBS6 en rechter/acteur Frank Visser kiezen, zoals ze zelf stellen: ‘voor de gewone man’. Dat wisten wij uiteraard, maar wij wisten ook  dat hij de wet moet toepassen. Dat leverde, door vanuit onze kant maximaal in te zetten – dit was overigens het advies van de redactie -, een bindend advies op waarin wij alleen de bevindingen rond het lage oude hek absurd en bewust partijdig vonden. Niet erg fraai van diezelfde ons adviserende redactie om in de uitzending bij het zogenaamde vonnis bewust weg te laten dat ik een schutting mocht plaatsen en dat zij de eik moesten bijhouden. Ik werd tegen de feiten in als verliezer geframed op TV.

Het is jammer dat SBS er niet voor kiest om aan te sturen op redelijkheid en wijsheid. Mensen verder helpen lijkt mij ook een veel leukere manier om je geld mee te verdienen dan ze tegen elkaar op te zetten. Er zijn door de werkelijkheid op een bepaalde manier weer te geven bewust onderbuikgevoelens aangewakkerd. Mensen op TV framen en kijkers ophitsen is niet iets om trots op te zijn. De soms over alle grenzen gaande reacties na de uitzending zijn vrijwel allemaal gebaseerd op de bewust gemanipuleerde werkelijkheid. De op de social media tierende en scheldende opgestookte tokkies zijn door SBS6 bewust in de maling genomen.

Ik vind ik het helemaal niet erg dat ik als arrogant wordt afgeschilderd. Dat ik als docent conflicthantering die zijn vak niet beheerst wordt afgeschilderd, vind ik zelfs wel humor. Mensen mogen over mij schrijven wat ze willen. Kwalijk wordt het als mensen je bedreigen op grond van bewuste framing en bewust presenteren van onvolledige feiten. Als ‘rechter’ werkt Frank Visser daar bewust aan mee. Hij kiest voor zichzelf en de bijbehorende forse bijverdiensten. Vrouwe Justitia verdient beter dan zo te worden misbruikt. Zelfs de nieuwe buurvrouw, die mij niet kent, werd zo misleid dat ze vijf jaar na de uitzending nog mensen probeerde op te hitsen. Ze schreef op Facebook onder andere: ‘Ik woon nu naast hem. Hij is echt zoals in de uitzending. Nog erger …’. Dommer kan bijna niet. Iedereen die mij kende doorzag onmiddellijk het framen. De buurvrouw plaatste bijna een jaar terug ook nog dat ik een hek verwijderd zou hebben, terwijl dat er nog grotendeels staat en de rest in overleg is weggehaald bij het plaatsen van hun schutting. Haar post gaat over een vermolmd oud laag hek dat achter hun hoge schutting staat! Helaas is deze opstokende post niet bepaald het enige waarmee we zijn geconfronteerd.

Ik ben gevoelig voor het verwijt dat de hele situatie de oudere buren emotioneel maakte. Wat niet in de uitzending zit is dat hun oude polderwoning al zes jaar voor ruim een half miljoen euro te koop stond. Bovendien had iemand anders op die plek een groot huis gebouwd als ik de kavel niet had gekocht. Naast mij zijn nog dertien andere huizen gebouwd. Ook werd niet verteld dat ik de buurman een ruim uurloon voor hulp, die hij zelf aanbood, betaalde en dat ik hem gratis beton gaf om een schuur op te bouwen. Dat is allemaal bewust verdraaid in de uitzending. De buren kozen, nadat ik wel moest sommeren, voor de aanval in de vorm van de buurt opstoken, mij voor rotte vis uitmaken en leugens verspreiden. Dat de buurman op TV miljoenen eiste vanwege emotionele schade vat het verhaal goed samen.

De buren wisten wel degelijk dat het hek aan de voorkant op mijn grond stond, de buurman had dat mij zelf verteld. Hij bood daarvoor zelfs een paar flessen whisky aan. Op TV werd daar glashard over gelogen. De twee veel te groot wordende bomen zijn weldegelijk bewust veel te dicht bij hun hek geplaatst. Het hek was volgens de buren van heel speciaal hout en erg mooi.

Voordat zij hun pijlen op mij richten werden overigens allerlei andere buren door hen op niet mis te verstane wijze zwart gemaakt. Toen wij afstand namen, papten ze aan met dezelfde buren die ze eerder bij ons grof in het diskrediet hadden gebracht.

De buren benaderden ook lokale politici met glasharde leugens; tot onze verbazing gingen sommigen daarin mee. Inmiddels weten wij dat de buurvrouw bij vele oudere inwoners bekend staat als ‘de stookster’ en dat hier via de kerkelijke partijen, de VVD en wat plaatselijke partijen nog steeds veel voor elkaar ‘geregeld’ wordt. Dat geeft het verhaal ook wel een vermakelijke kant en wij troosten ons met de gedachte dat die politici en de buren later op deze wijze niet bepaald in hun hemel komen.

Ik vind het vervelend dat van twee dagen filmmateriaal in de trailer werd ingezoomd op: ‘Hij is een Satan’ en ‘Hij zou een stoot voor zijn hersens moeten hebben’. De slechte acteur die de ‘rechter’ bijstaat heeft er alles aan gedaan de buren in tranen te krijgen. De buren worden zo ook op een niet passende wijze neergezet en misbruikt voor de kijkcijfers. Ik merkte tijdens de opnamen dat ook ik werd verleid tot emotionele reacties door bijvoorbeeld opmerking: jouw buren vinden jouw huis ontzettend lelijk en noemen het de doodskist.

Tijdens vierdaagse training die ik in in India bijwoonde, vertelde de Dalai Lama dat hij ook voor de chinezen mediteert en dat hij hoopt dat zij het juiste pad vinden. Dat hoop ik voor alle  betrokkenen bij het programma ook. John de Mol wil ik adviseren de makers en de acteurs te dwingen om te proberen mensen te verheffen en problemen op te lossen in plaats van bewust onderbuikgevoelens aan te wakkeren en extra problemen te creëren.

Kortom: de inmiddels beroemde eik is gekapt. De verwijderde kastanje was absoluut niet op die plek te handhaven en is weg. Het versleten hek is niet meer relevant en het is vanwege schimmel en houtrot verwijderd.

Er is door nieuwe bewoners ruim vier jaar terug een schutting tegen de juiste kadastergrens gezet waardoor het bewuste landjepik van de oude buren ongedaan is gemaakt. Dat de nieuwe buren bij de aanleg van een waterpartij door de gemeente zich opnieuw in meerdere opzichten van hun slechtste kant lieten zien richting ons en medebewoners, lossen we in goede samenwerking met de gemeente ook wel weer vrolijk op.

Uit de uitzending blijkt ook dat de buurman mij niet alleen voor satan en hyena uitscheldt, maar dat hij ook meerdere strafbare fysieke dreigementen in de mond neemt. Uiteraard halen we daar ontspannen onze schouders over op, maar een schutting in plaats van een laag en open versleten hek is dan een hele logische en redelijke tegeneis. Zeker als een door hen opgestookte bezoekster vanuit hun tuin over dat hek naar ons staat te schelden.

Achteraf vind ik het oliedom van mezelf geweest om met dit programma mee te doen. Erg naïef van mij om te denken dat bij SBS6 integriteit voor kijkcijfers gaat. Ik had de diefstal van mijn grond, de bewuste overlast veroorzakende plaatsing van de bomen en de kwestie van de schutting beter aan de civiele rechter kunnen voorleggen. Deze buren tegemoet komen door mee te doen was niet slim. Ook dom van mij te denken dat lokale politici altijd eerlijk en betrouwbaar zijn. Prettig dat het huis inmiddels verkocht is en dat de buren zijn vertrokken. Hopen dat andere opgestookte buren, een aantal politici en zich anoniem op social media uitlevende tokkies inzien dat ze gebruikt zijn.

Op woensdag 8 april 2020 hebben nieuwe buren de beroemde – volgens Frank Visser zeer speciale Hollandse eik – weg laten halen door, en op kosten van, de gemeente. De meters overgroeiende boom, waar ik volgens het vreemde vonnis geen takje af mocht halen op straffe van een boete van 10.000,- euro.

De alsnog door de gemeente gekapte Hollandse eik

Inmiddels zijn er naast mijn nieuwe huis dertien andere kavels bebouwd en verandert de omgeving in snel tempo naar een fijne woonplek met vriendelijke eerlijke mensen in plaats van een griezelige polderomgeving waarin een paar vreselijk minne figuren zich misdragen, zichzelf op kosten van de belastingbetaler proberen te verrijken ten koste van anderen en de dienst uit willen maken via liegen, schelden, a-sociaal gedrag en zelfs dreigen.

Met anderen proberen wij de polder leuker te maken. Hieronder mijn burgerinitiatief, via een presentatie aan de gemeenteraad, om de Molenweg nog fraaier te maken:

Nu er recent zoveel te doen is over sociale veiligheid en ongewenst gedrag in de TV-wereld, lijkt het mij een goed idee dit programma, en de mensen die er veel geld aan verdienen, op integriteit te onderzoeken. Dit spelen met onderbuikgevoelens lijkt mij toch beduidend erger dan het verhaal van bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk en John de Mol Sr heeft inmiddels wel wat goed te maken.

Erom lachen is natuurlijk ook altijd goed: